Završena prva OSCE-ova radionica o međunarodnom krivičnom pravu i tranzicijskoj pravdi za studente prava u Bosni i Hercegovini

tačno.net
Autor 16.12.2016. u 10:29

Završena prva OSCE-ova radionica o međunarodnom krivičnom pravu i tranzicijskoj pravdi za studente prava u Bosni i Hercegovini

Grupa od 16 studenata završnih godina prava sa Univerziteta u Sarajevu i Banjoj Luci, završila je danas šestu i finalnu sesiju prve vannastavne Radionice OSCE-a o međunarodnom krivičnom pravu i tranzicijskoj pravdi. Radionica će pomoći budućim pravnicima da budu spremniji za rad u pravosuđu, s posebnim fokusom na rješavanje pitanja koja tiču predmeta ratnih zločina.

 

Tokom dva mjeseca, studenti su prošli obuku na kojoj su stekli vještine potrebne za vođenje istrage, krivično gonjenje i donošenje presuda u predmetima ratnih zločina. Instruktori radionice bili su sudije, tužioci, pravobranioci, službenici za podršku svjedocima i istražioci. Na posljednjoj sesiji, koja je održana jučer, studenti su imali priliku da vježbaju svoje advokatske sposobnosti u sklopu simulacije suđenja održane u prostorijama Suda BiH, a kojom je predsjedavao jedan od sudija Suda.

 

Na ceremoniji zatvaranja, šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Jonathan Moore uručio je studentima certifikate o završenoj obuci: „Svako od vas ima potencijal da učini svijet pravednijim i mirnijim mjestom. Ljudi u ovoj zemlji imat će koristi od pozitivnog uticaja koji ćete imati tokom vaših karijera kao pravnici. Oni računaju na vas i zavise od vašeg profesionalizma, integriteta i sposobnosti“.

 

Tokom radionice studenti su se bolje upoznali s istražnim i tužilačkim radnjama. Na svakoj sesiji organizirana je vježba simuliranog scenarija u sklopu koje su studenti morali primijeniti sposobnosti i vještine stečene tokom nastave.

 

Igor Letica, sa Univerziteta u Banjoj Luci, kazao je da krivično gonjenje ratnih zločinaca predstavlja važan faktor u pravcu pomirenja i regionalne stabilnosti. „Iskustvo sa ove radionice pomoći će nam da shvatimo značaj izgradnje kapaciteta institucija i jačanja vladavine prava u našem društvu“.

 

Anesa Šećerkadić sa Univerziteta u Sarajevu naglasila je da studenti cijene svaku priliku za sticanje praktičnog znanja koje će im pomoći da se pripreme za budući posao. „Slušali smo stručnjake koji se bave predmetima ratnih zločina. S obzirom da je taj segment donekle izostavljen iz formalnog obrazovanja, zahvalni smo na prilici da stvorimo kompletnu sliku o tome šta znači procesuirati jedan od najsloženijih krivičnih predmeta“.

Tagovi:
tačno.net
Autor 16.12.2016. u 10:29