Završna konferencija EU projekta “Razvoj kapaciteta za prevenciju korupcije i izradu strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini”

tačno.net
Autor 21.9.2017. u 16:20

Završna konferencija EU projekta “Razvoj kapaciteta za prevenciju korupcije i izradu strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini”

“Bosna i Hercegovina (BiH) treba pokazati odlučnost u poduzimanju konkretnih koraka s ciljem postizanja održivih rezultata u borbi protiv i iskorjenjivanju koruptivnih radnji”, zaključeno je danas tokom konferencije u Sarajevu na kojoj su se okupili istaknuti govornici iz EU i BiH, zajedno sa stručnjacima u oblasti borbe protiv korupcije iz cijele države, te predstavnicima civilnog društva.

U učinkovitoj borbi protiv korupcije, Evropska unija pruža stalnu podršku BiH na njenom putu evropskih integracija. Prevencija i suzbijanje korupcije, zahtijevaju punu pažnju od samog početka u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a otvaranje pojedinačnih poglavlja EU acquis-a će se zasnivati na opipljivim rezultatima.

U svom uvodnom obraćanju, ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH, pozdravio je nedavni napredak koji je BiH ostvarila u provođenju nekoliko neriješenih preporuka GRECO-a, ali je naveo i da ima još puno posla koji treba uraditi. “Osim ambicioznih napora na izgradnji zakonskog i institucionalnog okvira, koji će biti u stanju da rješava i pitanje korupcije na visokom nivou, BiH treba da poveća transparentnost, osigura otvorenu raspravu sa javnošću, te da više podstiče građane da postanu “čuvari” javnog interesa,” naglasio je ambasador Wigemark.  

 

Projekat je u značajnoj mjeri pomogao da se unaprijedi strateški okvir za borbu protiv korupcije na svim nivoima vlasti, te osigurao veću vidljivost institucionalnog okvira za sprečavanje korupcije u BiH.

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), Hasim Šabotić, podsjetio je na važnost koordinacijske funkcije APIK-a, te zahvalio EU na njenoj stalnoj podršci i ukupnim naporima u oblasti borbe protiv korupcije u BiH.

Voditeljica projektnog tima, Dr. Londa Esadze, dala je pregled nalaza i rezultata Projekta. U svojim zaključcima naglasila je da “zadatak monitoringa, koji imaju sva bh. tijela za prevenciju korupcije, treba dalje jačati i da se moraju staviti na raspolaganje dostatni finansijski i ljudski resursi u svrhu uspješne provedbe strategija i akcionih planova za borbu protiv korpcije, na svim nivoima vlasti.

 

Projekat Evropske unije “Razvoj kapaciteta za prevenciju korupcije i izradu strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini,” vrijedan 200.000 eura, u potpunosti je finansirala Evropska unija putem Instrumenta predpristupne pomoći (IPA). Projekat je osmišljen s ciljem pružanja podrške Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), zajedno sa tijelima i timovima za borbu protiv korupcije koja djeluju na entitetskim i kantonalnim nivoima.

Tagovi:
tačno.net
Autor 21.9.2017. u 16:20

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija