Žene u BiH su još uvijek najnesigurnije u svojim domovima

tačno.net
Autor/ica 5.12.2013. u 12:15

Žene u BiH su još uvijek najnesigurnije u svojim domovima

Svaka druga žena u BiH tokom života bude žrtva nasilja. Samo prošle godine 11 posto žena je pretrpjelo fizičko nasilje, a 29 posto i druge vrste nasilja. Brojke nisu optimistične, ali kako je istakla Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, situacija se ne razlikuje od drugih zemalja Evrope i svijeta.

Mlade žene su više izložene nasilju nego starije, a nasilja nisu pošteđene ni žene slabijeg zdravlja i sa invaliditetom. Počinioci nasilja, prema rezultatima istraživanja Agencije, su u 71,5 posto slučajeva sadašnji ili bivši partneri žene.

“BiH pokazuje veliku opredjeljenost u borbi protiv nasilja nad ženama i porodici uopće u smislu da je Parlamentarna skupština BiH donijela rezoluciju o ovoj problematici, te ratificirala Istanbulsku konvenciju koja je prvi obavezujući instrument Vijeća Evrope i Agencija za ravnopravnost spolova već radi na strategiji. Mi smo šesta država koja je ratificirala ovu konvenciju. Teži se nultoj toleranciji, ali situacija na terenu je drugačija”, rekla je Filipović-Hadžiabdić.

Na današnjoj prezentaciji rezultata Studije o rasprostranjenosti nasilja nad ženama u BiH istaknuto je da je ovo problem cijele društvene zajednice koja se svim mehanizmima i na svim nivoima treba boriti protiv nasilja nad ženama.

“BiH je pretrpjela svašta, plus tranziciju i ekonomsku krizu. Tada brojke nasilja budu u porastu. Važno je istaći da su uzroci nasilja još uvijek neravnopravnost spolova. Ispitivanja vršena na 3.300 domaćinstava pokazala su da su žene još uvijek najnesigurnije u svojim domovima”, istakla je Filipović-Hadžiabdić.

Doina Bologa, direktorica UNFPA u BiH, kazala je kako je u BiH situacija slična kao u svijetu, te da uprkos prikupljenim podacima uvijek postoje slučajevi gdje nasilje ne bude prijavljeno.

“Mi pokušavamo prikupiti podatke kako bi BiH bila u stanju uspostaviti mehanizme, politike i strategije putem kojih bi mogla rješavati problem. Želimo pokazati da nasilje nad ženama predstavlja jako loš faktor, ne samo za osobu, već cijelu porodicu i društvo i želimo osigurati mehanizme koji će pružiti podršku žrtvama”, rekla je Bologa.

Uzroci nasilja su i dalje različiti. Kako Bologa ističe, neki nađu razlog u vjeri, neki u tradicionalnim vrijednostima, a neki u nedostatku novca.

“Ako ljudi žele biti nasilni oni će uvijek naći razlog ili opravdanje. Neki kažu da je uzrok nasilja siromaštvo, ali na koji način to što muškarac tuče ženu ili dijete povećava imetak jedne porodice? Mi želimo podići svijest, da svi razmisle dublje o ovom problemu i osnažimo žene žrtve da znaju koja su njihova prava”, dodala je Bologa.

Eksperti iz ove oblasti naglasili su da rješavanje problema nad ženama treba biti jedan do prioriteta u svim zemljama jer svaka žena i djevojčica ima pravo da živi život bez nasilja.

“Nasilje je tabu tema, skriva se i ne govori se o njemu otvoreno u društvu. Današnja studija o prevenciji koju ćemo predstaviti je važna jer će rezultati prekinuti tišinu i neznanje koje se odnosi na činjenice vezane za nasilje nad ženama i dat će nam podatke koji su izuzetno važni kako bi se mogli usmjeriti na preventivne incijative”, rekla je Anne-Marie Esper Larsen, iz organizacije UN Women u BiH.

Studija o rasprostranjenosti nasilja nad ženama u BiH nastala je na inicijativu Agencije za ravnopravnost spolova BiH u saradnji sa gender centrima FBiH i RS-a, a uz podršku UNFPA i UN Women.

klix

tačno.net
Autor/ica 5.12.2013. u 12:15