Sustav učinkovitijeg nadzora boravišne pristojbe na moru Republike Hrvatske – prijedlog uvođenja sustava: e – nautičar

tačno.net
Autor 30.1.2017. u 15:00

Sustav učinkovitijeg nadzora boravišne pristojbe na moru Republike Hrvatske – prijedlog uvođenja sustava: e – nautičar

Kako bi mogli značajnije upozoriti sve subjekte na potrebitost uvođenja učinkovitijeg sustava nadzora boravišne pristojbe na moru, koja je definirana kao obveza svim nautičarima, vlasnicima plovila, sukladno čl. 3. st. 1. toč. 5. i čl. 13. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14), odlučio sam se obratiti direktno osobama koje direktno donose odluke, jer je važnost ovoga što sam uočio kao koordinator i predstavnik Područnog carinskog ureda Rijeka, Carinskog ureda Pula, pri Stručnom tijelu koordinacije tijela nadležnih za nadzor, zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru, sa sjedištem u Lučkoj Kapetaniji Pula, iznimno važna za učinkovitije djelovanje carinske službe Republike Hrvatske, kao i za značajnije poštivanje ljudskih prava nautičara, turista i gostiju koji borave i odmaraju se u Republici Hrvatskoj na svojim plovilima.

          Kreirajući i sudjelujući osobno u akcijama, kao koordinator, predstavnik i učesnik, došao sam do zaključka da je nadzor boravišne pristojbe nautičara, vlasnika plovila, prije svega neučinkovit iz više razloga, a i takvi kontakti tijela izvršnih vlasti, službenika carine, policije i kapetanije s turistima, koji se odmaraju na vlastitim plovilima, na neki način ometa turiste, kao i druge elemente poštivanja sloboda, privatnosti i ljudskih prava u direktnom kontaktu s tijelima koji vrše nadzor poštivanja propisa Republike Hrvatske, kao što je ovdje primjer, kontrola uplate boravišne pristojbe i eventualno kontrola uplate plovidbenih dozvola.

          Da bi se izbjegao direktan susret, ometanje privatnosti i povećao nivo zaštite ljudskih prava, turista i nautičara, predlažem da se uvede sustav nadzora plaćanja boravišne pristojbe, sličan elektronskom sustavu kontrole, koje je uspostavilo Ministarstvo turizma nazvan: e-visitor, kojima se može otkriti prekršitelje kao i one koji su uplatili boravišnu pristojbu, bez direktnog kontakta tijela izvršnih vlasti s turistima i nautičarima.

Sustav e – nautičar

          Svaki obveznik boravišne pristojbe, vlasnik plovila, dužan je uplatiti iznos boravišne pristojbe za neko razdoblje, prije isplovljavanja plovila, sukladno čl. 14. st. 1. Zakona o boravišnoj pristojbi. Unosom podataka u novi elektronički sustav e-nautičar: registarska oznaka plovila ili ime plovila, država pripadnosti, ime vlasnika plovila, datum uplate boravišne pristojbe, razdoblje na koje se odnosi uplata boravišne pristojbe, moglo bi se bez kontakta s plovilom, bez pristajanja uz plovilo i ometanja vlasnika i članova posade, turista ili rekreativaca nautičara, prema registarskoj oznaci plovila ili imenu plovila, točno utvrditi da li je taj vlasnik uplatio boravišnu pristojbu, za neko vremensko razdoblje, na dan kontrole ovlaštenih carinskih službenika.

          Osim podataka koji su navedeni za prepoznavanje plovila i podataka o uplati boravišne pristojbe nautičara za neko vremensko razdoblje (sedam dana, mjesec dana, tri mjeseca i godinu dana) u elektroničkom nadzoru se mora definirati i obavljena kontrola odnosno potvrdni podaci, datum i mjesto kontrole, kao i šifra značke ovlaštenog carinskog službenika, inspektora koji je utvrdio ispravnost, odnosno neispravnost uplate. Na taj predloženi način, učinkovitost kontrole povećala bi se višestruko, te bi tada pristajanje javne brodice ili službenog plovila carine, bila tek kada se moguće uoči da neko plovilo nije u sustavu evidentirano, odnosno nije izvršilo uplatu boravišne pristojbe na dan kontrole. Na kraju pomoću podataka unesenih u sustav, moglo bi se elektroničkim putem sastavljati izvještaje o nadzoru, sa svim relevantnim podacima, kao i mjestu i vremenu kontrole, odnosno potpisa službene ovlaštene osobe, prema identifikacijskom broju službene iskaznice (značke).

          Iskustveno, podaci su pokazali da se za svako pristajanje službenim plovilom odnosno vršenje nadzora uplate boravišne pristojbe i pisanje zapisnika troši oko 30 – 40 minuta vremena. U jednoj smjeni kontrole od 08 – 15 sati, maksimalno se može izvršiti kontrola 10-tak plovila, što je iznimno malo na broj nautičara koji se u ljetnim mjesecima nalaze na moru Republike Hrvatske. Novim predloženim sustavom e – nautičar, učinkovitost nadzora, kao i poštivanja privatnosti, ljudskih prava i kvalitete boravka gostiju, nautičara, digao bi se značajno na viši nivo, što bi svakako imalo odraza i na položaj Republike Hrvatske u turizmu i gospodarstvu EU ali i šire. Nautičari koji su došli na odmor, su ljudi koji imaju novaca, vode računa da je sve ispravno, redovito u velikom postotku plaćaju sve propisane pristojbe i ne žele problema s vlastima, kao ni nepotrebne kontakte s tijelima izvršne vlasti, što sve predstavlja ometanje privatnosti, a da bi se to sve izbjeglo, neophodno je uvođenja elektroničkog sustava e- nautičar! Uvođenjem predloženog elektroničkog sustava, nadzor boravišne pristojbe za nautičare izgledao bi u praksi ovako: plovilo carine, doplovi u blizinu plovila ili jahte koje vrši nadzor, zaustavi se, očita iz sustava e-nautičar parametre, registraciju ili ime plovila, provjeri podatke o razdoblju plaćene boravišne pristojbe i potvrdi da je izvršio nadzor, vrijeme, mjesto, datum, potpis šifra broja značke inspektora, carinskog službenika, ako je sve u redu!

          Osim navedenog, postoji jedan važan nedostatak to je barem jedno službeno plovilo za carinsku službu RH za područje Istre, gdje kako znamo ima najviše turista i nautičara. Mi sada u koordinaciji koristimo plovila Policije i Kapetanije u zajedničkim akcijama koordinacije. Primijetio sam da turisti, posebno nautičari jako loše reagiraju kad im dolazi u kontrolu plovilo Policije, vjerujte mi ljudi se preplaše, dok značajnije bolje reagiraju kad carinski službenici djeluju u zajedničkim kontrolama s plovilima Lučke kapetanije: Policija ima i onako previše posla po ljeti na poslovima sigurnosti i zaštite ugrožavanja ljudskih života, radi nesavjesnog glisiranja na područjima gdje se nalaze plivači, to je iznimno potrebno još više raditi da se smanje smrtni slučajevi, carinska služba bi uvođenje sustava e – nautičar iznimno povećala učinkovitost nadzora i drugih djelatnosti i poslova koje bi trebala svakodnevno obavljati u službi na moru.

          Osim navedenoga predlažem da se najniža granica duljine plovila, za koju treba platiti vlasnik plovila, nautičar, boravišnu pristojbu, prema Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe (NN 70/16) iz čl. 5., definira na plovilo od 8 metara, jer je vrlo rijetko u praksi, da će turisti noćiti na plovilu od 5 metara duljine, zapravo to su rijetki slučajevi, a ne pravilo.

          Pretpostavljam da ćete se pitati zašto Željko Popović, ovakav dopis i prijedlog piše putem Sindikata, a ne putem Carinske uprave, ali i za to postoji opravdan razlog, a to je što u Carinskoj upravi, nećete vjerovati ne postoji služba, sektor, koji bi se bavio sustavnim praćenjem i nadzorom gospodarskih aktivnosti na moru i drugim poslovima iz ovlasti carinske službe, ne postoji niti ustrojstvo ni kadrovi u središnjem tijelu, koji bi o tome uopće vodili računa, već je sve prepušteno organizaciji po područnim carinskim uredima, što kako možemo primijetiti nije ispravno, a niti ja ili bilo tko drugi, iako sam to pokušavao, nije uspio već godinama bilo koga od odgovornih „uvjeriti“ da Hrvatska „ima more“ i puno važnih poslova koje bi trebala carinska službe RH obavljati, a ne netko drugi, što sve definira Svjetska carinska organizacija, sve nalik na carinske službe u zemljama EU, koje imaju more.

          Pitate se, siguran sam koliko bi sredstava trebalo za uvođenje sustava nadzora boravišne pristojbe na moru e – nautičar, to bi bilo onoliko koliko treba napraviti kvalitetan program po uzoru na e – visitor, kojeg već ima Ministarstvo turizma, te nekoliko prijenosnih računala s prijenosnim pisačima i to je to.

tačno.net
Autor 30.1.2017. u 15:00

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija