Na sudbini Poljske odlučuje se budućnost EU

Olaf Heuser
Autor 14.8.2021. u 17:24

Na sudbini Poljske odlučuje se budućnost EU

Jarosław Kaczynski pretvara Poljsku u autokratiju, a EU je dugo vremena to pasivno posmatrala. Sada reaguje komisija – ali moglo bi biti suviše kasno. 

Piše: Olaf Heuser- Spiegel,de 

Preveo i prilagodio: Ešref Zaimbegović

Sve donedavno djelovalo je da se u EU ne baš puno ljudi pretjerano interesuje za to što se dešava u Poljskoj. Istovremeno je jaki čovjek Poljske, Jarosław Kaczynski, sa svojom partijom PiS („Pravo i pravda“) marljivo radio na tome da demontira osnove demokratske pravne države: 2015. stavio je poljski ustavni sud pod svoju kontrolu, a onda je gremijum koji je postavljao sudije stavio pod kontrolu parlamenta. Ministar pravde Zbigniew Ziobro djeluje i kao generalni državni tužilac. Konačno, vlada je instalirala disciplinsku komisiju koja nepoćudne sudije može kazniti i do zabrane obavljanja dužnosti. Jasna podjela nadležnosti između legislative i pravosuđa više ne postoji. 

Sada EU prijeti sa nedavno novostvorenim mehanizmom vladavine prava sa oduzimanjem poljskog prava glasa i smanjenjem evropske pomoći za koronu – i izgleda da će Kaczynski popustiti. Stvarno?

 „I u partiji PiS ima glasova koji vrše pritisak da se ova disciplinska komisija ukine. Da li će to učiniti? Ja ne vjerujem“, kaže Jan Puhl, stručnjak za Istočnu Evropu u odjeljenju za inostranstvo SPIEGEL-a. „Ja vjerujem da Kaczynski neće odustati od svoga centralnog projekta ove reforme pravosuđa, a to je širenje njegove moći na pravosudni aparat. Zbog toga ja vjerujem da je sve što on radi u u najboljem slučaju taktika.“ 

Za EU Poljska tako može postati ne samo odlučujuća proba moći u odnosu sa državama članicama koje kao Poljska i Mađarska pokazuju autokratske tendencije. U ovom sporu stoji možda na kocki konstrukcija EU koja neće biti samo zajednički gospodarski prostor nego da se obaveže zajedničkim demokratskim vrijednostima.

 „U slučaju Poljske stvarno se radi o sve ili ništa. Ova kriza je znatno veća nego Brexit. Ona ugrožava Evropu u osnovi”, kaže Maximilian Popp, zamjenik voditelja odjeljenja za inostranstvo u SPIEGEL-u. Po njegovom mišljenju je zbog toga sada na potezu EU komisija kao zaštitnik i čuvar ugovora. “Ako EU komisija sada ne nastupi protiv toga sa vrlo oštrim sankcijama, onda stavlja na kocku svoju vlastitu egzistenciju.”

 

Olaf Heuser
Autor 14.8.2021. u 17:24