Čini se kao da premijer želi vidjeti samo pola istine. Negirajući stvarnost, nećemo smanjiti inflaciju

Jiří Rusnok
Autor 23.11.2021. u 11:26

Čini se kao da premijer želi vidjeti samo pola istine. Negirajući stvarnost, nećemo smanjiti inflaciju

foto:  Michal SváčekMAFRA

Odgovor na članak premijera ČR Andreja Babiša, objavljen u „Lidovim novinama“ 09.11. 2021.

Piše: Jiří Rusnok, guverner ČNB 11.11.2021.

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Centralne banke se obično drže nepisanoga pravila: Ukoliko je moguće ne reagovati na izjave političara. Da češka javnost ipak ne bi bila dovedena u zabludu po pitanju trenutne monetarne politike Češke narodne banke osjećam kao njen guverner obavezu da opovrgnem makar neka od silno emotivno obojenih tvrdnji u komentaru premijera Andreja Babiša. Operacija uspjela, pacijent umro. Pokušaću to u duhu centralne banke, dakle pomoću činjeničnih argumenata.

Termine kao „opsesija“ i „ideologija“ koje je koristio u navedenom članku gospodin Premijer u odnosu na ČNB ja bih zamjenio pojmovima „respektovanje zakonskog mandata“ i „praksom potvrđeno funkcionisanje monetarne politike“. Ka povećanju osnovnih kamatnih stopa bi ove godine morala pristupiti svaka centralna banka čijim glavnim zadatkom je osigurati stabilnost cijena a čija ekonomija već nekoliko godina pokazuje pregrijano tržište rada i nekretnina kao češko. Naša centralna banka, a sa njom cijela javnost se k tomu u nekoliko najbližih kvartala sukobljava sa izgledom na više nego trostruku inflaciju nego što je njen dvoprocentni cilj.

Gospodin Premijer naziva vraćanje kamatnih stopa skoro sa nule na sličan nivo kakav smo imali prije Covida „drastičnim, štetnim po samog sebe i destruktivnim“. Ja bih nasuprot tomu te atribute upotrijebio za situaciju kada bismo i dalje hranili potražnju za novcem kamatnim stopama koje bi po odbijanju inflacije sve više bile negativne.

Da, ČNB može (zasada) pričekati jer je inflacija u evrozoni (zasada) stvarno dominantno uzrokovana troškovnim faktorima a inflaciona očekivanja domaćinstava i firmi se (zasada) stalno drže cilja ECB. Međutim, to za češku ekonomiju ne važi. ČNB se povećanjem kamatnih stopa ne bori protiv globalnih troškovnih šokova nego protiv tog dijela inflacije koja ima jaku osnovu u domaćoj potražnji.

U toj potražnji koju je još prije Covida zapalila izuzetno dobra ekonomska situacija i dugoročni rast plata. U toj potražnji koju je izazvalo napeto tržište rada gdje firme ne mogu naći radnike a natječu se u tome ko će platiti više. U toj potražnji koju je bila potpomognuta izuzetno velikodušna fiskalna stimulacija u doba kovid krize – a nužno je korektno dodati – i stimulacije u formi privremenog preventivnog ili signalnog omekšavanja monetarne i makroekonomske politike od strane ČNB lani u proljeće. U toj potražnji koju hrani strah od inflacije i tjera ljude do prebrzih investicija u nekretnine i kupovina tipa “brzo to kupi sada jer će to biti još skuplje“. Takva mišljenja mogu se slomiti jedino time da centralna banka svojim djelovanjem uvjeri javnost da neće dopustiti da inflacija nad njenim ciljem postane dugoročnom normom.

Narodna banka je institucija za sve

Te domaće faktore potražnje koji prave otprilike polovinu naših inflacionih pritisaka, gospodin Premijer međutim ne spominje. Izgleda kao da bi htio vidjeti samo polovinu istine – priču o uvezenoj inflaciji koja ne povrjeđuje nosioce dugova. ČNB je međutim institucija za sve koja se brine za stabilnost cijena kao uslov nužan za dugoročni prosperitet ove zemlje a koja ne smije davati prednost pojedinačnim interesima. Zato je po zakonu nezavisna ali očito je upravo zato napadana od strane nekih ekonomskih interesnih grupa. Veliki dio domaće populacije međutim, nema dugova nego nasuprot tomu uštede koje inflacija obezvrjeđuje. Vjerujem da ukoliko je taj dio populacije manje glasan da utoliko više cijeni borbu protiv inflacije.

Ako bi važila dalja teza koja proizlazi iz komentara gospodina Premijera da bi ČNB trebala de facto samo kopirati monetarnu politiku velikih centralnih banaka onda ne bi imalo smisla imati vlastitu valutu i nezavisnu monetarnu politiku „šivenu na mjeru“ uslovima češke ekonomije. Za osam godina koliko je Andrej Babiš bio ministar finansija ili premijer nisam pritom primijetio bilo kakvu aktivnost usmjerenu na primanje evra. Vjerujem da je gospodin Premijer za to imao dobre razloge.

Na kraju dozvoljavam sebi da polemišem sa ocjenom da je aktuelno povećanje kamata izraz egzibicionizma ČNB. Poznavajući kvalitet analitičkog aparata ČNB, a svjestan odgovornosti koju savjet guvernera ima za ekonomski razvoj ove zemlje ja bih to naprotiv nazvao hrabrošću uraditi – u očima mnogih – nepopularne ali nužne mjere.

Ljudima i firmama započeće više donositi njihove uštede čime će biti motivisani da bi ostavljali na stranu veći dio svojih prihoda. Time će doprinositi smanjenju pritiska na dalji rast cijena. Taj recept funkcioniše. Samo je potrebno da ČNB ne sjedi sa rukama u krilu. Inače bismo rizikovali da se cijene stabilizuju na višim vrijednostima ne samo u cjenovnicima nego i u svijesti ljudi. Troškovi njihovog snižavanja onda bi bili za sve nas neusporedivo – a ne bojim se upotrijebiti tu drastičnu riječ – viši.

lidovky.cz

Jiří Rusnok
Autor 23.11.2021. u 11:26