Desničarski kurs bavarske CSU: Kardinal Marx kritikuje Seehofera i Södera

sueddeutsche.de
Autor 20.7.2018. u 09:40

Desničarski kurs bavarske CSU: Kardinal Marx kritikuje Seehofera i Södera

(Foto: dpa) Minhenski nadbiskup kardinal Reinhard Marx

„Biti nacionalista i biti katolik, to ne ide zajedno“, kaže predsjednik katoličke biskupske konferencije Njemačke.

Minhenski nadbiskup Reinhard Marx kao vodeći reprezentant katoličke crkve u Njemačkoj oštro je kritikovao desničarski kurs CSU tri mjeseca pred pokrajinske izbore u Bavarskoj. „Misliti da je najbolje da svi krenemo udesno jer duh vremena kreće udesno – smatram pogrešnom procjenom vrlo kompleksne situacije“, kazao je kardinal i predsjednik Njemačke biskupske konferencije nedeljnom časopisu Die Zeit u intervjuu koji je objavljen unaprijed u srijedu.

„Partija koja se odlučila za C u svome imenu preuzela je time jednu obavezu“, upozorava kardinal. Ova obaveza, kako ju je preuzela Krščansko-socijalna unija (Christlich-Soziale Union) posebno važi prema siromašnim i slabim kao naprimjer izbjeglicama. Da je savezni ministar unutrašnjih poslova Seehofer doveo isti dan u vezu svoj 69. rođendan sa 69 rješenja o protjerivanju smatra minhenski nadbiskup „veoma neumjesnim“. I za Söderov (predsjednik bavarske vlade prim.prev.) izraz „azilantski turizam“ on nema razumjevanje. „To zvuči kao da su ljudi na putu na odmor“, kaže Marx. Međutim mnogi reskiraju svoj život.

Kršćani moraju ustanoviti crvenu liniju kad se naprimjer radi o mržnji prema strancima, rekao je biskup više puta u prošlosti. I Söderov ukaz da se u ulaznim prostorijama svih državnih službi postavi krst- kao „simbol kulturnog identiteta kršćansko – zapadnjačke civilizacije“ – Marx je oštro kritikovao, jer država sebi prisvaja kršćenski simbol. (U jednom ranijem intervjuu Marx je rekao da država ne može određivati značanje krsta) Kardinal je priznao da između njega i premijera Bavarske „start bio u izvjesnoj mjeri nemiran“.

Kardinal je skicirao jedan bazni suprotni razvoj između CSU i crkve. Nije htio reći da li je CSU otišla više u desno ili crkva u lijevo. Ali već od 60ih, 70ih godina katolička crkva razmišlja globalno a sada se u politici vidi drugačiji razvoj. „U politici kurs trenutno ide jače ka nacionalnom, ka samopotvrđivanju“, kazao je Marx. „Time se stvara nazor koji nije naš. “Za njega je neupitno: “Biti nacionalista i biti katolik, to ne ide zajedno.“

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

sueddeutsche.de

sueddeutsche.de
Autor 20.7.2018. u 09:40