IRAČKI MINISTAR SA DELEGACIJOM NA ŠKOLOVANJU NA IFIMES-u

Autor 9.10.2012. u 08:03

IRAČKI MINISTAR SA DELEGACIJOM NA ŠKOLOVANJU NA IFIMES-u

Ljubljana, 08. oktobar 2012 – Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane je od 1. do 7. oktobra 2012 organizirao tematsko školovanje za visoku iračku delegaciju sa naslovom »Iskustva tranzicijskih država i uloga civilnog društva«. Delegaciju je predvodio dr. Nassar Al-Rubaiee, ministar za rad i socijalnu skrb u Vladi Republike Irak, koji je i predsjednik najveće parlamentarne stranke u iračkom parlamentu. Desetočlanu delegaciju su pored ministra činili potpredsjednica iračkog Državnog savjeta Ibtisam Yousif Muhsin i osam generalnih i izvršnih direktora ministarstava iračke vlade.

Na školovanje su došli odlukom iračke vlade, namijenjeno je upoznavanju sa iskustvima tranzicije na području gospodarstva, sudstva, javne uprave, naglasak je bio na ulozi i uspostavljanju dijaloga sa civilnim društvom. Delegacija je tokom posjete imala susrete sa predstavnicima različitih institucija i gospodarstva.

Ministar za rad i socijalnu skrb Republike Irak dr. Nassar Al-Rubaiee tokom posjete susreo se sa ministrom za rad, obitelj i socijalnu skrb Republike Slovenije mr.sc. Andrejem Vizjakom, ministrom za zdravlje dr. Tomažom Gantarom, predsjednikom Državnog zbora (parlamenta) RS dr. Gregorom Virantom, predsjednikom Ustavnog suda RS dr. Ernestom Petričem, predsjednikom Odbora za vanjsku politiku DZ RS Jožefom Horvatom, sa slovenskim zastupnikom u EP Jelkom Kacinom i drugima. Posjetio je jedno od najuspješnijih slovenskih poduzeća GEN-I d.o.o. i grad Kopar.

U petak, 5. oktobra 2012, je irački ministar za rad i socijalnu skrb Al-Rubaiee na konferenciji za novinare, koju je organizirao IFIMES, govorio o samom programu školovanja i mogućnostima suradnje sa Slovenijom i drugim državama na području nekadašnje SFRJ. Irak bi mogao iskoristiti brojna iskustva, koja su te države stekle poslije uvođenja višestranačkog sistema. Kao što je rekao ministar, Irak je poslije rušenja diktature u fazi uvođenja demokracije pri čemu se susreće sa brojnim poteškoćama. Upravo su iskustva Slovenije i drugih država u regiji vrlo važna za jačanje demokratskih institucija i dalji razvoj te države. Naveo je mogućnost suradnje na području prijenosa znanja i iskustava iz različitih oblasti. Preduvjet za uspostavljanje suradnje je ukidanje viza i po mogućnosti uspostavljanje redovnih avionskih linija.

Na novinarskoj konferenciji sudjelovao je i Jelko Kacin, slovenski zastupnik u Evropskom parlamentu i član delegacije EP za odnose sa Irakom. Kacin je rekao, da EU često ima pogrešne predstave o Iraku. Više puta je posjetio Irak, tako da je uvjeren, da je Irak država, koja ima budućnost, potrebno joj je pomoći pri prijenosu dobrih iskustava, znanja i prakse, da bi ta država što bolje i lakše uspostavila demokratske temelje. Kacin je ispostavio poteškoće prilikom dobivanja viza za iračke državljane i založio se, da će uložiti nastojanja da u tim postupcima bude što manje poteškoća.

Na koncu novinarske konferencije su direktori IFIMES-a mr.sc. Zijad Bećirović i Bakhtyar Aljaf članovima delegacije uručili diplome o završenom školovanju, zahvalila su se ministru dr. Al Rubaiee za ukazano povjerenje iračke vlade, da delegaciju pošalje upravo na IFIMES. Direktori su izrazili želju, da se sa uspostavljenom suradnjom nastavi i u budućnosti.

Ljubljana, 8. oktobar/listopad 2012

 

Autor 9.10.2012. u 08:03