Izuzetno mladi

Hannah Rose & A. C.
Autor 31.1.2022. u 10:46

Izdvajamo

  • Ako se radi o borbi protiv terorizma, mi ne smijemo ni u istraživanju niti u praksi, ni u novinarstvu niti u zakonodavstvu potcjeniti rastuće zahtjeve mladih ekstremista na vlastito djelovanje i vlastiti autoritet. Mladi desničarsko ekstremistički aktivisti u međuvremenu nisu više samo pasivni konzumenti terorističke propagande koju „podstrekači“ šire na internetu nego postaju sami pokretačka snaga jedne rastuće prekogranične prijetnje.

Povezani članci

Izuzetno mladi

Foto: DPA

Tehnički inovativni, transnacionalno umreženi: Mladi desničarski ekstremisti ne trebaju starije podstrekače, njihova mržnja širi se sama od sebe.

Pišu: Hannah Rose & A. C. – ipg-journal.de – 25.01.2022.

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Odrasta jedna „nova generacija ekstremista“, upozorava Cressida Dick, rukovodilac londonske Metropolitan Police Force. 13 posto svih osumnjičenih za terorizam su djeca – tri puta toliko kao kod ranijih istraživanja. Činjenica da u Velikoj Britaniji osuđeni zbog desničarsko ekstremističkog terora postaju sve mlađi, izazvala je značajnu medijsku pažnju. Međutim o tome kako se oni radikaliziraju i koje ekstremističke aktivnosti provode ima malo saznanja.

Mi smo zato istražili deset desničarsko ekstremističkih grupacija mladih iz zapadne Evrope, koje su se u protekle četiri godine pojavile  u javnosti. Pritom smo posmatrali koliko samostalno ekstremističke grupe mladih ljudi agiraju. Naši alarmirajući nalazi dovode u pitanje narativ o „starijim podstrekačima“ i „mladim, naivnim žrtvama“, koji dominira u izvještavanju i borbi protiv terorizma. Mi pokazujemo da mladi ekstremisti terorističke online sadržaje više jednostavno ne konzumiraju pasivno nego takve sadržaje sve više sami pripremaju, vrbuju istomišljenike i bivaju kažnjavani zbog terorističkih kaznenih djela.

Ekstremističke grupe mladih ljudi agiraju sve više samostalno.

Velike etablirane platforme socijlnih medija su za mlade ekstremiste veoma važan instrument da se globalno obrate mladim ljudima, da ih radikaliziraju i dobiju za ekstremističke pozicije i potencijalnu spremnost za nasilje. Mladi ekstremisti su otporni prema pokušajuma preduzeća da moderiraju online sadržaje. A oni su tehnički inovativni ako se radi o tome da ostanu relevantni na platformama socijalnih medija kao što su twiter i instagram: Oni otvaraju drugi račun da bi preduhitrili prepreke i koriste lokalno napravljene račune za vrbovanje da bi doprli do mladih ljudi koji su pristupačni za radikalizaciju.

Mi smo utvrdili da mladi ekstremisti žele biti prisutni na etabliranim platformama socijalnih medija jer one mogu tamo njihove poruke sa izraženom pažnjom prenijeti grupama adresata u cijelom svijetu. Na twiteru, instagramu i tiktoku postavljaju se videi i slike sa provokativnim parolama za regrutaciju kao „Tvoja zemlja te treba“, „Sarađuj sa nacionalističkom borbenom omladinom“ ili „Migracija ubija“, pojačane sa Fashwave optikom – umjetna riječ od fašizma i wawe. Ako budu izbrisani sa neke platforme pogođena grupacija postavlja jednostavno link ka njihovom telegram kanalu.

Iako transnacionalni aktivizam postaje sve jednostavniji korištenjem socijalnih medija mlade ekstremističke grupe čvrsto se drže svojih nacionalnih identiteta. Logo španske grupacije Bastion Frontal je povezan na vjetrenjače protiv kojih je u boj krenuo Don Kihot, nacionalna kulturna ikona. Blutkrieg Division poziva na „Ponovno osvajanja Newcastla“ – lokalne veze dakle igraju za motivaciju mladih ekstremista i dalje centralnu ulogu. Mustra protoka lokalnih akcija protiv nacionalnih mjera protiv korone i državne migracione politike pokazuju da ove grupacije u posebnoj mjeri reaguju na nacionalne cikluse izvještavanja. U socijalnim mrežama oni postavljaju ciljane profile regrutiranja za različite zemlje ili regione. To pokazuje koliko su važne lokalno usmjerene komunikacije da bi pokazali navodne specifične neuspjehe i ciljano oslovili mlade ljude. Ipak izgleda da u ponašanju u komunikacijama ovih grupacija sve važniju ulogu igraju međunarodna suradnja i aktivizam.

Oni obrađuju svoje videe i postere promišljeno tako da razvijaju dejstvo šoka i brzo se šire kroz internet. Španska grupa Bastion Frontal pokazuje u svojoj propagandi naprimjer organizovane proteste protiv okupacije Zapadne Sahare od strane Maroka, izražava svoju podršku za palestinsku intifadu i svoju solidarnost sa Armenijom i brani Kyle Rittenhouse, tinejdžera koji je na demonstracijama Black Lives Matter ustrijelio dva čovjeka i oslobođen – ona se dakle zalaže za stvari daleko van granica vlastite zemlje.

Iako transnacionalni aktivizam postaje sve jednostavniji korištenjem socijalnih medija mlade ekstremističke grupe čvrsto se drže svojih nacionalnih identiteta.

Nacionalne grupe postavljaju na Telegramu, gdje desničarsko ekstremističke grupacije uglavnom nekažnjeno šire svoju propagandu i mogu zavrbovati svoje pristalice, identične priloge u različitim forumima ili podforumima (Crossposting) i dopiru tako do internacionalne publike. Dok su mnoge grupacije svoje sadržaje na početku objavljivale na jeziku zemlje – švajcarski Junge Tat naprimjer na njemačkom ili Bastion Frontal na španskom – u međuvremenu se može ustanoviti znatno povećanje postova i propagande na engleskom jeziku čime se vjerovatno treba ostvariti viša dijeljenja.

Mnoge grupacije, koje smo istraživali, postale su aktivne tek nakon početka pandemije ali neke od njih već šire svoje aktivnosti u inostranstvu. Tako je Junge Tat putovala u Flandriju da bi zajedno sa holandskom grupacijom Schild & Vrienden snimala zajedničke propagandne videe protiv doseljavanja za Telegram kanale obje grupe, povezene sa molbom za finansijsku podršku i linkovano sa njihovom kripto valutom.

U međuvremenu se može ustanoviti znatno povećanje postova i propagande na engleskom jeziku.

Prije toga je Junge Tat zajedno sa grupom Junge Revolution organizovao protestne šetnje. Kao operater njihovog zajedničkog online šopa važi Sanny Kujath, koji je 2019. kao 17-godišnjak osnovao njemačku grupaciju. Versand der Deutschen Jugend prodaje naljepnice, majice i publikacije grupacija iz različitih zemalja i tako im nudi globalne mogućnosti finansiranja.

Posebno uznemirujuće je da  tinejdžerka Isabel Medina Peralta, predstavnica Bastión Frontal, sa stipendijom finansiranom od neonacističke partije Der III. Weg boravi u Dizeldorfu. Nakon toga ona treba da se vrati u Španiju sa novim propagandnim tehnikama, ideologijama i finansijskim sredstvima i tamo provoditi svoje agresivno veličanje antisemitizma i nacionalsocijalizma. Uprkos jezičkoj barijeri uspostavlja Peralta iz Njemačke online sadržaje sa desničarskim ekstremistima iz različitih zemalja kao što je britanski streamer „Saint Harrison“. Oni tako kombinuju svoje domete da bi svoje poruke mržnje djelotvorno širili.

Mladi desničarski ekstremisti iz različitih zemalja kombinuju svoje domete da bi svoje poruke mržnje djelotvorno širili.

Neke od grupacija mladih koje smo istraživali nastale su na lokalnom nivou i kasnije su se internacionalizovale, druge su od početka bile transnacionalne. Grupa National Partisan Movement, koja je izvorno bila osnovana i vođena od jednog 15-godišnjeg američkog mladića sa pseudonimom „Panter“, sama se definira kao „pokret usmjeren na generaciju B“, koji se specijalizira „na bijeli identitet za budućnost, kroz budućnost“ i aktivna je između ostaloga u SAD, Švedskoj i Velikoj Britaniji. U Velikoj Britaniji trenutno zabranjena Feuerkrieg Division, kojoj pripadaju mnogi mladi osuđivani zbog terorističkih kaznenih djela, osnovana je od jednog 13-godišnjeg mladića iz Estonije. Grupacija nakon zabrane operiše sada iz inostranstva i uspjeva uz pomoć socijalnih medija i online mreža da privuče i radikalizira mlade ljude u Velikoj Britaniji i drugdje.

Međunarodne terorističke mreže mladih ljudi kao Feuerkrieg Division su u poziciji da povežu mali ali rastući krug mladih desničarskih ekstremista. Oni mogu zajednički planirati, ideološki se povezivati i međusobno motivirati u padajućoj spirali u pravcu nasilja. U jasnoj suprotnosti sa tradicionalnim narativom poticanja mladi u međuvremenu agiraju čak i  prekogranično da bi zavrbovali istomišljenike.

Metode i narativi sa kojima mladi ljudi regrutuju istomišljenike oblikuju konačno transnacionalni scenario prijetnje. Ideologije se kanaliziraju uz pomoć lokalnih kontakata da bi povezali mlade ljude sa sveobuhvatnim ekstremističkim pokretima. Prekogranična suradnja između grupacija, koja se odvija online kao i offline, etablira i ukotvljuje ove ideologije. Osim toga one obezbjeđuju svojim novim govornicima instrumente, finansijska sredstva i publiku, da bi izgradili svoje pokrete i mogućnost da pređu sa riječi na akcije nasilja. Članovi transnacionalnih grupacija mladih učestvuju na kriminalu mržnje i već su kažnjavani zbog terorističkih kaznenih djela.

Koordinirani odgovor je otežan zbog nejedinstvene zakonske pozicije i različitih pristupa suzbijanju terorizmu u pogođenim zemljama.

Koordinirani odgovor je otežan zbog nejedinstvene zakonske pozicije i različitih pristupa suzbijanju terorizmu u pogođenim zemljama: Različite grupacije se zabranjuju a prag kaznene odgovornosti za kažnjavanje zbog kriminala mržnje varira od zemlje do zemlje.

Velika slabost je da se vlade tek odnedavno bave pitanjem kako trebaju pozvati na odgovornost velike koncerne socijalnih medija ako ovi ne primjenjuju konzekventno osnovne postavke o dozvoljenim sadržajima i previđaju nasilne sadržaje. Polazeći od toga da je jedan značajan dio dokazanih ekstremističkih sadržaja na socijalnim medijima postavljen van pravnog poretka, centralni zadatak sastojaće se u tome da se obezbjedi jedinstven politički odgovor i van granica Evrope.

Ako se radi o borbi protiv terorizma, mi ne smijemo ni u istraživanju niti u praksi, ni u novinarstvu niti u zakonodavstvu potcjeniti rastuće zahtjeve mladih ekstremista na vlastito djelovanje i vlastiti autoritet. Mladi desničarsko ekstremistički aktivisti u međuvremenu nisu više samo pasivni konzumenti terorističke propagande koju „podstrekači“ šire na internetu nego postaju sami pokretačka snaga jedne rastuće prekogranične prijetnje.

ipg-journal.de

Hannah Rose & A. C.
Autor 31.1.2022. u 10:46