Mađarski parlament usvojio oštrije propise za azilante

tačno.net
Autor 11.5.2016. u 09:19

Mađarski parlament usvojio oštrije propise za azilante

Mađarski parlament odobrio je oštrije propise za azilante, uključujući skraćenje dozvoljenog boravka u prihvatnim centrima sa 60 na 30 dana i postepeno smanjenje socijalnih beneficija i subvencija.

Grupe za ljudska prava saopštile su da je cilj novih mjera da obeshrabre izbjeglice da traže azil u Mađarskoj.

Julija Ivan, advokat pri Mađarskom helsinškom odboru, saopštila je da “Mađarska dovodi izbjeglice u sve goru i neprijatniju situaciju”, prenosi AP.

Prema podacima Kancelarije za migracije i nacionalnost, 197 lica dobilo je azil ili neku drugu vrstu međunarodne zaštite u periodu od januara do aprila.

RSE

tačno.net
Autor 11.5.2016. u 09:19