Okrugli sto: Strategija slovenske lokalne samouprave

tačno.net
Autor 20.3.2015. u 16:45

Okrugli sto: Strategija slovenske lokalne samouprave

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) u okviru ciklusa “Slovenija i EU” organizira okrugli sto, u znak sjećanja na prof. dr. Stane Vlaja, sa naslovom: Strategija slovenske lokalne samouprave, u ponedjeljak 23. marta/ožujka 2015, u 16.00 sati, u hotelu »Lev«, 13. sprat, dvorana »Grad«, Vošnjakova 1, Ljubljana.

U mnogim zemljama u Evropi zbog promjena na socijalnoj, političkog i privrednoj sceni odvija se proces preoblikovanja lokalnih zajednica, kako bi se mnogo efikasnije rješavali lokalni i neki preneseni državni zadaci. Polazište tog procesa je u povezanosti teritorijalnih promjena sa sadržajnim pitanjima, a posebno dobro upravljanje, koje će biti u korist građana. Polazišta, koja je pripremilo Ministarstvo za javnu upravu, biće osnova za raspravu o sadržajnim rješenjima buduće Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Sloveniji.

Okrugli sto je posvećen kolegi i prijatelju, nedavno preminulom dr. Stane Vlaju, dugogodišnjem šefu Odjela za lokalne i regijske studije (DeLORS) na Međunarodnom institutu IFIMES.

O tim i drugim pitanjima na okrugom stolu govorit će:

  • Prof. dr. Albin Igličar, umirovljeni profesor sociologije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani
  • Prof. dr. Janez Šmidovnik, umirovljeni profesor javne uprave i dugogodišnji suradnik Službe Vlade RS za zakonodavstvo
  • Prof. dr. Ivan Kristan, zaslužni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani i prvi predsjednik Državnoga savjeta RS
  • Prof. dr. Franc Grad, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani i bivši ustavni sudac
  • Doc. dr. Miloš Senčur,  docent za javnu upravu na Fakultetu za državne i evropske studije i sekretar Udruženja gradskih općina Slovenije

 Okrugli stol biće na slovenskom jeziku, razgovor sa sudionicama vodit će  mr. sc. Zijad Bećirović.

tačno.net
Autor 20.3.2015. u 16:45