Pahor prvi javni nastup odradio na partizanskom skupu

tačno.net
Autor 6.1.2013. u 09:13

Pahor prvi javni nastup odradio na partizanskom skupu

Na planini Osankarici u Sloveniji održana je proslava u partizanskom pokretu u bivšoj Jugoslaviji poznatog Pohorskog bataljona.

U prisustvo oko četiri hiljade ljudi je prvi put nastupio i glavni govornik novi slovenački predsjednik Borut Pahor, koji je pored ostalog rekao da “događaje ne možemo mijenjati unazad, jer tako utičemo na budućnost koja je naša odgovornost”.

Predsjednik je naglasio da je istorija puna dokaza kako se u izvjesnim zaoštrenijim okolnostima “iz malih netoleratnosti može razviti neprijateljstvo koje se završava sa suzama, patnjom i beskonačnom tugom ljudi”.

On je upozorio da se danas nalazimo u takvom vremenu kada “ljudi, koji su u nevolji, a posebno oni koji imaju osjećaj da više nemaju šta izgubiti mogu biti lak plijen govora mržnje i huškanja jednih protiv drugih,” i dodao da je “naša osnovna istorijska odgovornost da sve teškoće sa kojima se suočavamo kako Slovenci tako i Evropljani rješavamo u duhu iskrenog dijaloga…”

On je ove riječi posebno namijenio političarima koji se “moraju uzdržati od svake izjave koju neko može razumjeti kao uvredljivu, netolerantnu ili čak neprijateljsku.”

Slovenački predsjednik je u svom govoru na proslavi čuvene partizanske jedinice naglasio značaj dalje izgradnje Slovenije kao demokratske, pravne i socijalne države za šta je u ova vremena potrebna veća politička sloga nego inače.

Pohorski bataljon je osnovan u septembru 1942.godine, izveo brojne oslobodilačke akcije, a u januaru iste godine u Osankarici napravio zimski bivak.

U prvim danima 1943.godine su njemačke snage partizanski tabor otkrile, opkolile ga i 8.januara sa dvije hiljade vojnika napale.

Tom prilikom je poginulo 69 boraca Pohorskog bataljona koji su pokopani i austrijskom Gracu.

tačno.net
Autor 6.1.2013. u 09:13