Siromaštvo optrećuje Češku najmanje u EU, na granici siromaštva živi 1,5 miliona ljudi

tačno.net
Autor 5.2.2014. u 14:09

Siromaštvo optrećuje Češku najmanje u EU, na granici siromaštva živi 1,5 miliona ljudi

Siromaštvo prijeti najčešće porodicama sa troje i više djece, nekompletnim porodicama, nezaposlenim, ljudima sa niskim stepenom obrazovanja i onima koji žive u iznajmljenim stanovima. U Češkoj se na granici siromaštva a socijalne izolovanosti može naći više od 1,5 miliona ljudi. Države EU su na tome još gore.

By: ČTK
Preveo: Ešref Zaimbegović

Siromaštvo i socijalna isključenost prijete 1,58 miliona stanovnika Češke. Od njih  128500 nema ni dovoljne prihode ni materijalnu opremljenost a ni posao. Međutim i tako je ČR na tome najbolja od zemalja EU. Dok u 28 zemalja članica EU siromaštvo i izolacija prijeti u prosjeku četvrtini ljudi u Češkoj je to 15%. Proizlazi to iz usvojene vladine strategije socijalnog uključivanja do 2020. godine.

Stručnjaci prate tri kategorije – nedostatak prihoda, materijalnu deprivaciju (uskraćenost u zadovoljavanju životnih potreba prim.prev.) i zaposlenost. U 2012. godini pod granicom  finansijskog siromaštva nalazio se naprimjer čovjek sa mjesečnim prihodom nižim od 9 680 kruna ( ca. 380 EUR), par sa manje od 14 500 kruna ( ca. 570 EUR), samohrana majka sa malim djetetom sa manje od 12 600 kruna ( ca. 500 EUR), ili roditelji sa jednim odraslim i jednim malim djetetom pod mjesečnom granicom od 22 300 kruna (ca. 880 EUR)

Pod granicom finansijskog siromaštva je tako u Češkoj živjelo 990 000 ljudi. “Od toga broja bilo 256 600 djece i 100 200 ljudi iznad 65 godina,” precizirali su autori dokumenta. To znači da je siromaštvom bilo ugroženo 14% djece i 6% seniora.

Prema dokumentu na nivo finansijskog siromaštva značajno utiče isplata socijalne i drugih pomoći, invalidnine i penzije. Bez toga bi 2011. do siromaštva moglo pasti skoro 38% ljudi. Zahvaljujući novcima od države taj udio je iznosio 9,8%.

U EU se na socijalno osiguranje izdvaja u prosjeku 29% a u Češkoj oko 20%. I pored toga Češka ima najniži nivo siromaštva u dvadesetosmorici. “To ukazuje na visoku efektivnost socijalnih transfera”,  navodi se u strategiji.

Do siromaštva moglo je pasti više nego 20% porodica sa troje i više djece a skoro trećina nekompletnih porodica sa potomcima. Osim njih finansijsko siromaštvo prijeti nezaposlenim, ljudima sa nižim obrazovanjem i onima koji žive pod zakupom. Više su ugrožene žene nego muškarci.

Takozvana materijalna deprivacija – odnosno nedostatak određenih dobara – ugrožavala je 682 700 ljudi. U 2012. godini njen nivo je dostigao 6,6%, lagano se pogoršao radi krize. U EU to je bilo oko 9%.

Materijalna deprivacija znači da ljudi nemaju najmanje četiri od devet stvari kao što je telefon, mašina za veš, televizija ili auto. Ne mogu si priuštiti da jednom godišnje odu na sedmični odmor, ne mogu platiti neočekivani trošak od nekoliko hiljada kruna, ne uspjevaju redovito plaćati kiriju ili ne mogu tri puta sedmično jesti meso. Češka domaćinstva u problemima su imala najveće probleme sa plaćanjem kirije, sa neočekivanim plaćanjima ili sa odmorom. Na drugoj strani nisu nedostajale mašine za veš, televizije ili telefoni.

Treći pokazatelj je intenzitet rada, čovjek bi morao biti zaposlen minimalno na petinu radnog vremena. U krizi se povećao broj ljudi koji nisu radili ni toliko. U najgoroj situaciji bilo je tako 128 500 osoba koje su istovremeno ugrožavala  nezaposlenost, finasijsko siromaštvo i materijalni nedostatak. “Radi se uglavnom o duže nezaposlenim ljudima i ljudima koji žive u nekompletnim pordicama sa djecom,” pojasnili su autori.

ihned.cz

 

tačno.net
Autor 5.2.2014. u 14:09

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija