Naša stranka: Krivična odgovornost za one koji ne uplaćuju doprinose radnicima

tačno.net
Autor 28.12.2014. u 19:48

Naša stranka: Krivična odgovornost za one koji ne uplaćuju doprinose radnicima

Porazna je činjenica da su građani Bosne i Hercegovine prisiljeni na poteze poput marša prema graničnom prelazu i odlaska iz zemlje, a da se pritom nosioci najviših funkcija u uopće ne obaziru na njih. Naša stranka zahtijeva od političkih subjekata koji će činiti većinu na nivou Federacije BiH, ali i na nivou Tuzlanskog kantona, da se očituju o načinu rješavanja statusa i prava radnika Dite, Aide, Livnice i Konjuha.

Dugoročna revizija kriminalnih privatizacija, kao jedini instrument na raspolaganju, ne nudi rješenja za dnevne probleme radnika i njihovih porodica; ipak, smatramo da odgovarajući organi ne smiju, kao dosad, dopuštati privatnim vlasnicima da mjesecima ne uplaćuju doprinose.

Pored toga, ne smije se zanemariti ni pozicija vlasničkih udjela države, te onih koji su imenovani da upravljaju tim dijelom kapitala, bilo da je riječ o većinskom ili manjinskom udjelu. Stoga će Naša stranka, kao i prije par godina, tražiti izmjene zakona, kako bi vlasnici koji ne uplaćuju doprinose radnicima postali krivično odgovorni. Samo tako mogu se izbjeći situacije u kojima će radnici biti prikraćeni za najosnovnija prava, a vlasnici „ispumpavati“ vrijednost jeftino plaćenih preduzeća.

tačno.net
Autor 28.12.2014. u 19:48

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija