Otvaranje prvog Centra za odvajanje sekundarnih sirovina u Tuzli

tačno.net
Autor 26.4.2017. u 12:55

Otvaranje prvog Centra za odvajanje sekundarnih sirovina u Tuzli

Prvog Centar za odvajanje sekundarnih sirovina bit će otvoren u četvrtak 27.4.2017. godine u 11:00, u kojem će građani Tuzle imati mjesto gdje će moći odložiti staklenu ambalažu, plastiku, papir, karton limenke, kao i otpadne baterije. Centar za selektivno odvajanje otpada nalazi se iza benzinske pumpe INA, pored parkinga i istočnog ulaza na Panoniku.

Pored Grada Tuzla, Ambasade Švicarske u BiH i Centra za ekologiju i energiju, u izgradnju, osposobljavanje i njegov rad su se uključili i Centar za ekologiju i energiju, JKP-a “Komunalac“ i Eko život-ovlašteni BH operater sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom na području Federacije BiH.

tačno.net
Autor 26.4.2017. u 12:55

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija