YIHR BH u Tuzli: Mladi se moraju baviti pitanjima koja nemaju pažnju javnosti

tačno.net
Autor 29.6.2013. u 13:59

Danas su studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli učestvovali u javnoj raspravi i treningu na temu harmonizacije entitetskih krivičnih zakona i ujednačavanju sudske prakse u Bosni i Hercegovini, a u sklopu programa “Mladi za pravdu” koji realizira Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini i Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu. Na skupu kojem je prisustvovalo 25 studenata dodiplomskog i postdiplomskog studija Pravnog fakulteta, predstavljena je analiza Midhata Izmirlija i Adnana Kadribašića “Ka pravnoj sigurnosti”, koja obrađuje razlike u opisu i sankcijama 17 krivičnih djela u entitetskim krivičnim zakonima.

Studiju i projekat su predstavili Rasim Ibrahimagić, student Pravnog fakulteta u Tuzli, te Nedim Jahić, koordinator projekta ispred Inicijative, koji su sa prisutnim razgovarali o prioritetnim problemima na putu usklađivanja propisa, kao i narednim koracima u povezivanju sa parlamentarnim strankama i njihovim predstavnicima u Parlamentu Federacije BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Prisutnima su se, ispred Inicijative, obratili Nebojša Glišić iz Banja Luke, koji je ukazao na potrebu bavljenja pitanjima koja nemaju pažnju javnosti, te potrebu približavanja problema pravosuđa ljudima koji nisu pravnici i koji nisu uključeni u obrazovne programa. Aktivist iz Mostara, Vehid Džiho, pozvao je mlade iz Tuzle na uspostavu konkretne saradnje i stalnu komunikaciju koja predstavlja ključ razvoja novog pokreta i novih inicijativa među mladima.

Održana javna rasprava označila je početak aktivnog prisustva Inicijative mladih za ljudska prava u Tuzli, te širenje njene mreže lokalnih aktivističkih timova, za koje već postoji osnova u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. Program “Mladi za pravdu” realizira se u sklopu aktivnosti Mreže pravde u BiH i USAID Projekta razvoja pravosuđa II. Naredno okupljanje najavljeno je u Banja Luci za 6. juli, a zatim u Bihaću, Palama i Srebrenici.

tačno.net
Autor 29.6.2013. u 13:59