DAJ MENI JEDNU PREKVALIFIKACIJU I KAFANI ŠTA ĆE DIPLOMIRATI!

Suzana Sekulović Kadirić
Autor 8.2.2019. u 20:09

Izdvajamo

  • Dakle, ovakvom izjavom o narušavanju pravne sigurnosti i štetnosti po javni interes, Agencija je upravo i sama napravila potpuno isti prekršaj, tj. kriminalnu radnju, jer se totalno oglušila i ogradila od zahtjeva javnosti, štiteći u potpunosti isključivo i jedino državne službenike i namještenike. Tim potezom, jasno su dali na znanje da je javnost dobra i dalje za plaćanje i izvlačenje novca u svrhe režimskog aparata, pa bi onda valjda bio i red da ta ista javnost zna zašto je dovedena na prosjački štap, jer kod nas odlično funkcioniše jedino ona stara izreka: "Nije teško nahraniti siromašne, već zasititi bogate!"

Povezani članci

DAJ MENI JEDNU PREKVALIFIKACIJU I KAFANI ŠTA ĆE DIPLOMIRATI!

 Udžbenik za niže razrede osnovne škole

Već dugo nisam pročitala neobrazovanije, pokvarenije i neistinitije saopštenje od onog koje ovih dana kruži po medijima, a izdala je ovih dana Agencija za zaštitu ličnih podataka, koja je donjela odluku o zabrani provjere diploma državnih službenika i namještenika s obrazloženjem da takva provjera narušava pravnu sigurnost u BiH.

Svima nam je već odavno jasno da ruka ruku mije, pa tako ovakva odluka državne Agencije ne začuđuje puno, jer upravo taj državni aparat je ništa drugo do još jedan krak hobotnice koju korumpirani, kriminalistički i mafijaški sistem čuva pod svojim kontrolom, stvoren tek da bi isključivo štitio one koji su mu slični i koji su ga i stvorili.

U međuvremenu je i pitanje koliko su i sami službenici Agencije pismeni, obrazovani, te kakve vjerodostojne diplome posjeduju i šta uopšte rade sve ove godine?
Kakva je njihova djelatnost i čime se bave, te ko ih je postavio na radna mjesta, bez imalo znanja, na kojima reproduciraju ono što im je s vrha naređeno?
Štiteći provjeru diploma državnih službenika i namještenika, Agencija u isto vrijeme štiti i svoje službenike.

Ali, krenimo od početka i napravimo paralelu sa demokratskim državama svijeta gdje slične organizacije poput ove naše Agencije imaju jasno zacrtan pravni cilj.

Ukoliko u tim zemljama i dođe do sumnje, i ukoliko se pokrene jedan ovakav prijedlog, zadatak Agencije je da ispita po svim pravnim osnovama istu tu sumnju, da bude nezavisni organ i da javnost obavjesti putem medija o istinskom rezultatu provjere bez obzira kakav je ishod, a ne da odbija da izvrši svoje obaveze i dostavi rezultat građanima.

Agencija u BiH, u svom saopštenju navodi i sljedeće:

“Mišljenja smo da je dovođenje pod sumnju svih javnih isprava na ovakav način štetno i za javni interes, jer se takvim postupanjem narušava pravna sigurnost.”

Dakle, oni su vrć donjeli odluku šta javnost treba da misli, a javnost s druge strane želi samo sposobne ljude koji se ne bave malverzacijama i lažima, te koji bi svojom sposobnišću i znanjem zaista vodili državu u pozitivnom pravcu.

U zamlji gdje pravne poluge ne funkcionišu ni u jednom segmentu, a ljudska prava se krše na svakom koraku, u Agenciji smatraju da se dovođenje pod sumnju javnih isprava državnih službenika o završenim srednjim, višim i visokim školama, narušava nešto što uopšte ne postoji kod nas.

Za razliku od “naše” Agencije, u demokratskim zemljama upravo javne ličnosti i politička scena su u principu oni koji se najčešće i provjeravaju, kao što se i javnost obavještava o tome, jer politika je, naime, metod sticanja i održavanja podrške javnosti, a od transparentnosti sistema zavisi i stepen razvoja jedne države u raznim oblastima, poput socijalne, zdravstvene, kulturne, prosvjetne, lokalne, državne, međunarodne, itd…

S toga je veliko pitanje iz kojeg razloga i s čim se bavi ova Agencija kad uskraćuje građanima zemlje informacije koje su bitne za stanovništvo, a stavlja se svojim radom u službu političke elite.

Crni humor je obilježje našeg podneblja, ali i jasna slika društva i drušvenih zbivanja u svim zemljama svijeta i ima svoju i te kako važnu socijalnu ulogu.

Tako već duže vrijeme među stanovništvom BiH kruži onaj vic o porudžbinama gostiju po raznim kafanama, koji kaže da čim se kroči u njih, zovne se konobar i dovikne se:
“Daj meni jednu prekvalifikaciju i daj kafani šta će diplomirati!”

Humor koji vlada u društvu uvijek je neminovno i slika društvenih zbivanja u jednoj državi, bez obzira o kojoj je riječ.

Dakle, ovakvom izjavom o narušavanju pravne sigurnosti i štetnosti po javni interes, Agencija je upravo i sama napravila potpuno isti prekršaj, tj. kriminalnu radnju, jer se totalno oglušila i ogradila od zahtjeva javnosti, štiteći u potpunosti isključivo i jedino državne službenike i namještenike. Tim potezom, jasno su dali na znanje da je javnost dobra i dalje za plaćanje i izvlačenje novca u svrhe režimskog aparata, pa bi onda valjda bio i red da ta ista javnost zna zašto je dovedena na prosjački štap, jer kod nas odlično funkcioniše jedino ona stara izreka: “Nije teško nahraniti siromašne, već zasititi bogate!”

Da sama Agencija zaista radi svoj posao verifikacija diploma ne bi bila ni najmanji problem u svim sektorima našeg društva, počevši od autora udžbenika i knjiga za djecu u osnovnoj i srednjoj školi, pa nadalje.

Onaj ko se bavi obrazivanjem i edukacijama, a ima diplomu ili barem solidno znanje i kulturu, može naći hiljadu i jednu grešku u udžbenicima, pa je utoliko više upitno ko i kako nam obrazuje djecu, koja su obično i veliki razlog napuštanja zemlje, jer roditelji ne vide niti nivo obrazovanja, niti uslove bezbrižnog odrastanja, niti nivo nastave koja se nudi u drugim demokrstskim zemljama, već pokušavaju da obezbjede bolju budućnost svojoj djeci, te ih tako spase od obrazovanja svedenog na najniže grane koje nije nigdje konkurentno na tržištu rada, niti kod nas, niti u inostranstvu.

Na kraju krajeva da Agencija za zaštitu ličnih podataka nešto vrijedi i da i sama nije korumpirana, zaštitila bi prvo privatne podatke osoba koje glasaju na izborima, a potom bi znala da je u demokratskom svijetu svaki rad, od diplomskog, preko magistarskog, doktorskog, pa sve do istraživačkog dostupan javnosti.

Ti radovi i dokumenti su uvijek, ali uvijek, dostupni javnosti da bi svi studenti i oni koji se bave naukom imali pristup ovim radovima, kako bi odabrali temu i predmet studiranja i istraživanja iz oblasti za koju su zaintetesovani.

Ako sva ta dokumenta nisu dostupna javnosti, kako onda referirati i reflektirati tokom studiranja literaturu, radove, stečena nova saznanja i baviti se bilo kakvim istraživanjima?

Svijet se povezuje, digitalizuje, obrazuje, a mi imamo još jednu aždaju u obliku Agencije koju treba hraniti, dok ona sama proždire sve ono što bi i u najmanju ruku barem malo načelo mrak u koji smo zapali. Jer joj je tako naređeno!

 

 

 

 

 

Suzana Sekulović Kadirić
Autor 8.2.2019. u 20:09