Autoindustrija

Dobit velikih automobilskih koncerna uprkos krizi u isporukama na rekordnom nivou

Dobit velikih automobilskih koncerna uprkos krizi u isporukama na rekordnom nivou

Foto:© Eric Lalmand/​Brlga Mag/​AFP/​Getty Images – Proizvodnja jednog Audi elektro auta: Automobilska industrija je prema analitičarima do sada iznenađujuće dobro prošla kroz krizu poluprovodnika.

16 najvećih proizvođača automobila na svijetu ostvarili su u trećem kvartalu toliko dobiti kao nikada prije. Pritom, ne samo njemački koncerni, prodaju znatno manje auta.

Piše: Johannes Süßmann, Reuters, dpa, AFP – 29. november 2021.

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Uprkos neprestanom nedostatku čipova i uskim grlima u isporukama zbog pandemije korone, 16 najvećih svjetskih proizvođača automobila ostvarilo je u posljednje vrijeme više dobiti nego ikada prije. Ovo je rezultat procjene tvrtke EY za testiranje i savjetovanje. Prema tome operativni dobitak porastao je u trećem kvartalu za više od 11 posto na skoro 23,1 milijardi evra. To je „novi rekordni nivo“. U ta preduzeća spadaju među ostalima VW, Daimler, General Motors i Honda.

I to, iako je prodaja auta sa minusom od 16 posto jako pala. Prihod 16 posmatranih preduzeća opao je za 1,6 posto na ukupno 371 milijardu evra. 13 koncerna su prema EY prodali manje auta nego od jula do septembra 2020. Da je dobit upkos tome porasla leži, prema analitičarima, među ostalim i na tome da su malo raspoloživih čipova ugrađeni prije svega u „skupa auta sa jakom maržom“. Osim toga potražnja je veća od ponude pa nisu potrebne akcije sa rabatima. Ukupno su proizvođači krizu poluprovodnika do sada „izvanredno dobro prebrodili“.

I berzanska vrijednost raste – prije svih kod Tesle

Većina ispitivanih firmi mogla je svoju berzansku vrijednost u toku godine povećati – prema EY za 41 posto na ukupno dva biliona američkih dolara. Međutim, jedan bilion od toga otišao je na američkom proizvođaču elektro automobila Tesla.

Uprkos tomu kod proizvođača auta ne vlada posebno raspoloženje – „baš nasuprot“, kaže partner kod EY Peter Fuß. I preduzeća, koja su do sada još imala dovoljno poluprovodnika, mogla bi sve više osjećati nedostatak materijala i povećanje cijena. Aktuelna situacija stavlja isporučioce dijelova pred izuzetne, dijelom egzistencijalne teškoće, kaže Fuß.

Za dolazeće mjesece EY osim toga računa sa negativnim efektom aktuelnih uslova u pandemiji. „Jaki porast broja inficiranih u nekim zemljama i tvrde protumjere mogle bi ponovo dovesti do većih previranja, daljih prekida proizvodnje i smetnji u logistici“, smatra EY. Posebno je teška situacija u Kini gdje su samo njemački proizvođači prodali jednu trećinu auta manje.

Tri četvrtine isporučilaca dijelova već imaju probleme

Isporučioci dijelova za auto industriju nalaze se, prema konsultantskoj firmi PwC, pred velikim problemima. PwC upozorava da trenutno samo još svaki četvrti isporučilac finansijski dobro stoji. Nasuprot tomu 42 posto su u međuvremenu u zategnutoj situaciji. I kriza sa čipovima koči transformaciju do elektro mobiliteta. PwC je prema vlastitim podacima istražila 494 isporučioca u 35 zemalja.

Stručnjak iz PwC Thomas Steinberger rekao je da su proizvođači auta iz brige za lance isporuke znatno povećali svoje narudžbe. „Ipak one aktuelno nisu realizovane pošto proizvođači auta na osnovu nedostatka čipova mogu auta isporučivati samo sa zakašnjenjem“, kaže on. Sada se isporučioci dijelova bore sa previsokim zalihama kod istovremenog porasta cijena sirovina i energije. Njihova gospodarska situacija postaje sve lošija. „Ukoliko se situacija uskoro ne popravi mnogi isporučioci će smatrati neophodnim da uvedu dalje i oštrije mjere restruktuiranja“, rekao je Steinberger.

Njemački auto koncerni izvezli su prema saveznom statističkom uredu u trećem kvartalu vozila u vrijednosti od 23,1 milijardi evra – to je bilo 17,2 posto manje nego u istom periodu prošle godine. Uvoz je pao za 29,8 posto na 11,2 milijarde evra.

Pad prodaje prije svega kod automobila sa motorima na unutrašnje sagorjevanje

Pad prodaje se prema podacima prije svega odnosi na vozila sa motorima na unutrašnje sagorjevanje. Kod čistih elektro vozila je nasuprot tomu ponovo zabilježen jak porast: Od jula do septembra izvezena su od toga 69.800 u vrijednosti od 2,9 milijardi evra. To je po vrijednost bio rast za više od četvrtinu u poređenju sa istim periodom prošle godine. Najviše vozila made in Germany (proizvedenih u Njemačkoj) otišlo je u trećem kvartalu u SAD. Porast uvoza bio je još izraženiji: sa 59.700 elektro vozila za 1,7 milijardi evra vrijednost je porasla za više od polovine (plus 58,4 postao).

U tri najvažnije volumenske klase sa motorima na unutrašnje sagorjevanje izvezeno je u trećem kvartalu ukupno 254.000 auta u vrijednosti od 8,5 milijardi evra. To odgovara padu od 44,8 posto. Uvezeno je 213.900 automobila u vrijednosti od 4,3 milijarde evra , minus od 49,8 posto.

zeit.de