Nalazi o seksualnom, fizičkom i psihičkom zlostavljanju pritvorenika u BiH u novom izvještaju Europskog komiteta CPT

Teo Zorić
Autor 11.9.2021. u 09:21

Nalazi o seksualnom, fizičkom i psihičkom zlostavljanju pritvorenika u BiH u novom izvještaju Europskog komiteta CPT

Izvješće Europskog komiteta za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) ukazalo je na prisutnost seksualnog, fizičkog i psihičkog zlostavljanja pritvorenih osoba u Bosni i Hercegovini. Bejzboj palice, kablovi, metalna kliješta, lažna smaknuća pištoljem i pendreci korišteni su pri hapšenju ili ispitivanju tokom 2019. godine.

Kako piše u izvješću, zlostavljanje su navodno činili krim inspektori sa namjerom prisiljavanja osumnjičenika da priznaju određena krivična djela kao i pripadnici specijalnih interventnih jedinica u vrijeme hapšenja osumnjičenika za krivična djela.

Najozbiljniji slučajevi zlostavljanja zabilježeni su u Kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskoj županiji, Policijske uprave za organizovani kriminal smještene u Centru za obuku Zalužani te Policiji Federacije, navodi se u izvješću koje je CPT usvojio 2019. godine nakon posjete stručnjaka.

Prevod izvještaja tek je postao dostupan na stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice početkom septembra 2021. godine.

Delegacija CPT-a piše da je osoba koja se dovodila u vezu sa ubojstvom dvojice policijskih službenika, pripadnika Policije Kantona Sarajevo, iz 2018. godine, u uredu Sektora za krivične istrage Ministarstva unutarnjih poslova KS-a navela da su je policijski službenici metalnim kliještima, vrhom kišobrana te palicama seksualno zlostavljali.

“Također je rekao da je (…) još neko vrijeme nakon toga, imao krv u urinu”, navodi delegacija Europskog komiteta za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja na osnovu posjete BiH u junu 2019. godine.

Uz to, osoba je pretrpjela fizičko nasilje udarcima rukama, nogama i bejzbol palicom od grupe policijskih službenika koji su nosili maske, stoji u izvješću, gdje se također navodi da je ovaj vid zlostavljanja trajao sve do navodnog slučajnog ulaska službenika Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u prostoriju.

Delegacija navodi da se susrela sa sličnim navodima u drugom slučaju gdje su korištena metalna kliješta za seksualno zlostavljanje pritvorenika te peper sprej koji je šprican u lice pritvorenika od strane krim inspektora Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

“Opisao je detaljno niz prvobitnih udaraca koji su prouzročili njegovo padanje u nesvijest, nakon čega je uslijedila falaka [silovanje palicom, lažna smaknuća pištoljem] i korištenje metalnih kliješta”, navodi se u izvješću.

U oba slučaja, pritvorenici su bili podvrgavani uvredama na osnovu svoje etničke ili vjerske pripadnosti, piše delegacija.

Druge dvije osobe, optužene za trgovinu drogom, iznijele su navode da su im krim inspektori stavljali u usta cijev pištolja u policijskoj stanici “Dom Policije” Federacije pri Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova kako bi ih se natjeralo na iskaz, navodi Delegacija, te je zabilježen dodatni slučaj gdje su osobi po njegovom hapšenju, dok je ležao na zemlji sa rukama vezanim lisicama iza leđa, policijski službenici ispaljivali metke sa obje strane njegove glave kako bi je naveli na iskaz.

Osoba sa kojom je delegacija razgovarala u Kazneno-popravnom zavodu Banja Luka rekla je delegaciji da su joj tokom ispitivanja od strane krim inspektora u Centru za obuku Zalužani inspektori prvo prijetili da će suprug, suoptuženik, biti smaknut te su je, kada nije ponudila informaciju koju su inspektori željeli, obavijestili da je njen suprug ubijen. U izvješću stoji da je osoba kazala da su joj tek idućeg dana inspektori rekli da je njen suprug zapravo još uvijek živ.

Osim toga, delegacija CPT-a je našla dvije palice kućne izrade izrađene od električnog kabla u uredu krim inspektora u Policijskoj stanici Hadžići gdje se navodno događalo zlostavljanje pritvorenika.

“(…) podvrgnut je udarcima po tabanima drvenim štapom dok nije navodno uzviknuo krim inspektorima da napišu šta god žele u njegov krivični dosje”, ističu članovi Delegacije u izvješću nakon razgovora s jednim od pritvorenika.

Prisutni policijski službenici tvrdili su da im je te kablove poklonila elektrodistribucijska kompanija koja je iskusila provale, kako bi pomogli službenicima sa njihovim istragama, piše u izvješću.

Delegacija je zabilježila slučajeve gdje bi pritvorene osobe, s povredama, na pregled u Univerzitetski klinički centar Sarajevo dovodili isti policijski službenici koji su ih navodno zlostavljali.

“Opisane povrede su kompatibilne sa navodima o zlostavljanju”, navodi forenzički liječnik nakon pregleda pritvorenika.

Nalazi koje bi izdala bolnica sadržavali bi rečenicu “povrede nastale slučajnim padom”, ističe delegacija, navodeći da su zabilježeni i slučajevi gdje nalazi uopće ne bi sadržavali uzrok povreda.

“CPT primjećuje sa žaljenjem da veliki broj preporuka koje je Komitet dao nakon prethodnih posjeta još uvijek nije implementiran”, navode članovi Delegacije.

Komitet je izdao niz preporuka za sve nivoe vlasti u BiH, neke i ponovio jer se nisu usvojili nakon prethodnih posjeta Bosni i Hercegovini. U izvješću pozivaju nadležna ministarstva da pošalju jasnu poruku o nultoj stopi tolerancije u pogledu fizičkog i psihičkog zlostavljanja pritvorenika od strane policijskih službenika.

Preporučeno je da svih 16 policijskih agencija u zemlji uspostave prostorije za vođenje intervjua sa audio i videoopremom za snimanje policijskih intervjua kako to zahtijeva domaće zakonodavstvo.

“CPT ponavlja preporuku da policijski službenici kojima je povjereno sprovođenje pritvorenika na medicinski pregled nisu isti službenici protiv kojih su izneseni navodi o zlostavljanju”, navodi izvješće.

Komisija ponavlja preporuku da zadatak sprovođenja pritvorenika u medicinsku ustanovu treba biti povjeren sudskoj policiji. Alternativno, sudska policija treba pozvati ljekara u svoje prostorije da obavi medicinski pregled.

“CPT poziva vlasti BiH (uključujući entitete i kantone) da uspostave potpuno nezavisna tijela za pritužbe na rad policije”, preporučuje delegacija za bolju istragu navoda o zlostavljanju.

Preporučeno je i da sva pritvorena lica budu obaviještena o svojim pravima od samog početka toka pritvora te da se pritvorenike obavijesti o identitetu lica prisutnih tokom intervjua.

Detektor.ba

Teo Zorić
Autor 11.9.2021. u 09:21