„Plavi artizam“ 22. marta u Umjetničkoj galeriji BiH

Sanela Gojak
Autor 18.3.2019. u 12:35

Izdvajamo

  • - Da li muzej umjetnosti svojim specifičnim obrazovnim metodama, umjetničkom kolekcijom i kontekstom može biti alternativna obrazovna institucija različitim društvenim grupama? - Da li produkcija umjetnosti u pomenutom kontekstu može imati terapeutske učinke kod učesnika programa Plavog artizma? - Šta je to što muzejski stručnjak može učiniti da izložbe učini pristupačnijima skupinama drugačijih kognitivnih sposobnosti? Kako to dva različita školska sistema utiču na recepciju vizuelnog kod pomenute skupine?

Povezani članci

„Plavi artizam“ 22. marta u Umjetničkoj galeriji BiH

Foto: UGBiH

U Umjetničkoj galeriji BiH u petak 22. marta u 19 sati je otvaranje izložbe „Plavi artizam“ koja je rezultat prvog muzejskog outreach programa u Bosni i Hercegovini za djecu školskog uzrasta iz autističnog spektra.

Izložba „Plavi artizam“ javosti predstavlja umjetničke radove učesnika istoimenog obrazovno – muzejskog programa, koji su u posljednjih šest mjeseci nastajali kao reakcija na originalna umjetnička djela kojima su bili izloženi, u vizuelnom i kognitivnom smislu.

Voditeljica radionica u Umjetničkoj galeriji BiH historičarka umjetnosti Aida Šarac, također autorica projekta „Plavi artizam“ je školarce i iz autističnog spektra vodila kroz proces stvaranja zanimljivih i kreativnih rješenja na zadanu temu o čemu će se uvjeriti posjetioci ove izložbe.

Izložbu prate didaktički materijali kreirani za ovaj program i materijali dokumentarnog karaktera, koji posmatraču osvjetljavaju proces rada obrazovno – likovnih radionica „Plavog artizma“.

U kontekstu savremene muzeologije 21. vijeka, aktivno se radi na diversifikaciji publike i pristupačnosti muzejskim zbirkama.

U ostatku svijeta, ali u našim krajevima, u posljednje vrijeme su pokrenuta pitanja fizičkog pristupa institucijama kulture, ali segment pristupačnosti osobama drugačijih kognitivnih sposobnosti u potpunosti je zanemaren.

foto: UGBiH

Muzej umjetnosti, kao što je Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine, kao društevna institucija sa naglašenom obrazovnom komponentom, u proteklih pet godina sprovodi obrazovne programe sa tipičnom djecom.

– Dosadašnjim obrazovnim radom UGBIH kroz poznavanje teorija znanja, učenja i podučavanja te pionirskim poduhvatom sa programom „Plavog artizma“, želimo javnosti pokazati da institucija muzeja umjetnosti može zadovoljiti  obrazovne potrebe tipične školske djece, djece sa teškoćama u razvoju, tinejdžera, osoba srednje i treće životne dobi, što muzej umjetnosti čini kompetentnom alternativnom obrazovnom institucijom za cjeloživotno učenje – naveli su iz ove UGBiH.

Voditeljica projekta, Aida Šarac je radeći sa djecom u ovih pola godine bila u prilici upoznati učesnike radionica sa originalnim umjetničkim djelima iz kolekcije UGBIH, te razgovorom o njima, ali i  kreiranjem umjetnosti kroz različite medije u ovakvom kontekstu što je integrisalo učesnike programa kao stvaraoce sadržaja za muzej  i buduće posjetitelje.

foto: UGBiH

Ona se također pita:

– Da li muzej umjetnosti svojim specifičnim obrazovnim metodama, umjetničkom kolekcijom i kontekstom može biti alternativna obrazovna institucija različitim društvenim grupama?

– Da li produkcija umjetnosti u pomenutom kontekstu može imati terapeutske učinke kod učesnika programa Plavog artizma?

– Šta je to što muzejski stručnjak može učiniti da izložbe učini pristupačnijima skupinama drugačijih kognitivnih sposobnosti? Kako to dva različita školska sistema utiču na recepciju vizuelnog kod pomenute skupine?

Sve su ovo pitanja na koja je „Plavi artizam“ pokušao dati odgovor kroz naučno – istraživački rad koji prati projekat i izložba koja će biti otvorena 22. marta ove godine.

Sanela Gojak
Autor 18.3.2019. u 12:35