Predavanje Josipa Juratovića (SPD): Uloga SR Njemačke u jugoistočnoj Evropi

tačno.net
Autor 26.5.2018. u 09:50

Predavanje Josipa Juratovića (SPD): Uloga SR Njemačke u jugoistočnoj Evropi

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) u okviru ciklusa predavanja „Zapadni Balkan i EU“ organizira predavanje Josipa Juratovića, zastupnika u njemačkom Bundestagu i predsjednika Parlamentarne skupine Bundestaga za jugoistočnu Evropu sa naslovom: Uloga SR Njemačke u jugoistočnoj Evropi, u utorak, 5. juna/lipnja 2018, u 15.00 sati, u hotelu »Lev«, 13. sprat/kat, dvorana »Grad«, Vošnjakova 1, Ljubljana.

Josip Juratovic (SPD) je zastupnik u njemačkom saveznom parlamentu (Deutscher Bundestag) od 2005. godine. Predsjednik je Parlamentarne skupine Bundestaga za jugoistočnu Evropu. Bio je jedan od najistaknutijih sindikalista u južnoj Njemačkoj. Od 2014. godine je povjerenik je za integraciju u okviru SPD zastupničke skupine. Član je prestižnog Odbora za vanjsku politiku u Bundestagu. Juratović je potpredsjednik parlamentarne skupine Njemačka – Sjeverni Jadran (Slovenija i Hrvatska). Rođen je 1959. godine u Koprivnici, Hrvatska.

U svom predavanju će zastupnik Juratović predstaviti stajališta do nekih ključnih pitanja njemačke vanjske politike i njegov pogled na izazove, koji se odnose na države jugoistočne Evrope.

Predavanje će biti na hrvatskom jeziku, poslije predavanje slijedi razgovor, kojeg će voditi doc. dr. sci. Zijad Bećirović i Bakhatyar Aljaf.

tačno.net
Autor 26.5.2018. u 09:50