Željko Popović: DISKRIMINACIJA, ZLOSTAVLJANJE NA RADU I NEFUNKCIONIRANJE PRAVNE DRŽAVE

tačno.net
Autor 24.6.2018. u 11:48

Željko Popović: DISKRIMINACIJA, ZLOSTAVLJANJE NA RADU I NEFUNKCIONIRANJE PRAVNE DRŽAVE

Zlostavljanje i diskriminacija državnih službenika i sindikalnih aktivista kao savršen zločin, prepreka funkcioniranja i uspostave prave države

Dopis sa detaljnom analaizom o nedozvoljenim postupcima i diskriminaciji prema službenicima carinske službe RH uputio je pučkoj braniteljici Lori Vidović predsjednik Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske Željko Popović. Prenosimo ga u cijelosti:

“Temeljem prijave SINDIKATA nadležnim tijelima za teži oblik DISKRIMINACIJE za točno određene službenike državne uprave RH iz čl. 6. Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08 i 112/12) i Vašeg zahtjeva upućenom u dopisu Ureda Pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske, br: P.P.-8-1-704/18-12 od 05. lipnja 2018. godine, kojeg smo zaprimili 12. lipnja 2018. godine, dostavili smo popriličan broj dokumenata, dokaza odnosno slijed događanja u Ministarstvu financija – Carinskoj upravi, gdje se točno i precizno vidi, kako su određeni povezani kandidati od zavičajno-rođačkih međusobno povezanih osoba, neformalne organizacije unutar tijela izvršne vlasti Carine RH, na neispravne i nezakonite načine stjecali prava u carinskoj službi RH, gdje su navedeni uz pomoć svojih prethodnika, koji su se nalazili na važnim ili položajnim mjestima, utjecali na neispravne i nezakonite ishode njihovih nepostojećih karijera, koje su temeljene na DISKRIMINACIJI istovremeno prema drugim službenicima, gdje su unaprijed određenim kandidatima za nepostojeće rezultate rada, pripisivali veće ocjene, bolje rezultate rada u odnosu na druge službenike, praktički lažirajući i falsificirajući takve podatke, na koje niti SINDIKAT, a ni diskriminirani službenici nisu mogli utjecati, riješiti i ništa napraviti.

Svakako je to teži oblik DISKRIMINACIJE koji traje duže vremena i kontinuirano, ona zapravo traje toliko koliko im je bilo potrebno, da raznim metodama i postupcima, mijenjajući
stalno temeljna pravila za rasporede na radna i položajna mjesta, prilagođavajući sistematizacije i nazive organizacijskih jedinica, kao i radnih mjesta, uspostave pravu privatnu prčiju, sastavljenu od pogodnih ili podobnih kandidata, njihovih rođaka ili drugih međusobno povezanih osoba, pomoću kojih kontroliraju procese i utječu na rad tijela izvršne vlasti, Carine RH, kao i na službenike koji nisu dio te neformalne organizacije, mreže ili klana.

Kako znamo, osobe koje su u tome učestvovale međusobno su povezane, na taj način su sebi priskrbili nepostojeća prava, a upravo dokazivanje takvih procesa vezano je za njihove nepostojeće karijere unutar carinske službe, jer su navedeni kandidati redovito stjecali nepostojeće prava iz carinske službe, nisu uopće u carinskoj službi radili već su unaprijeđeni u rukovoditelje bez ikakvih zakonskih i formalnih osnova, napredujući izvan ustroja carinske službe, koja propisuju Pravila Deklaracije Svjetske carinske organizacije (NN MU 14/03), koju je Republika Hrvatska prihvatila, ratificirala i objavila, postala dijelom pravnog sustava.

Jedan od iznimno važnih kandidata, kojeg smo prijavili je Alen Benazić, koji ne samo da nema propisanu karijeru i vlastitog rada na temeljnim poslovima u carinskoj službi RH, nego
je zlorabio ovlaštenja upravljanja ljudskim potencijalima, da bi zlorabeći položaj i ovlasti, trgujući nedozvoljeno utjecajem, okružio se zavičajno-rođačkim kandidatima iz opisanih veza, koje je SINDIKAT dostavio Vašem Uredu Pučke pravobraniteljice, kao i drugim institucijama na dužno postupanje, jer ne samo da navedeni ne radi godinama na predviđenom službeničkom mjestu pomoćnika pročelnika u PCU Rijeka, koja se nalazi na adresi Riva Boduli 9, u Rijeci, nego na sasvim drugom mjestu u CU Pula-Pola u najvećoj i reprezentativnoj kancelariji s tajnicom ispred ureda, nego na taj potpuno nedozvoljen način upravlja s nekim paralelnim sustavom unutar tijela izvršne vlasti, upravo putem povezanih osoba raspoređenih na položajna mjesta, koje su kao i on stjecali nepostojeća prava u carinskoj službi, putem prethodnika, koji su ih doveli, postavili i putem kojih su konzumirali nepostojeća prava iz carinske službe.

Sebi su namještali ocjene i druge rezultate rada koji zapravo ne postoje, a utjecali su na druge službenike, onemogućavali ih u mnogim pravima iz carinske službe, omalovažavali, zlostavljali u službi na razne propisima nedozvoljene i zabranjene načine, što je sve zabranjeno u odredbi čl. 6. Zakona o državnim službenicima (NN 49/12, 37/13, 01/15, 138/15 i 61/17). Gdje je tu jasna razlika između DISKRIMINACIJE koja je počinjena prema navedenim službenicima i zlostavljanja u službi teško je odrediti, ali je zasigurno počinjeno kazneno djelo težeg oblika diskriminacije iz čl. 6 i čl. 9. Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08 i 112/12), kazneno djelo zlostavljanja na radu iz čl. 133. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 65/15 i 101/17).

Službenike koji nisu dio njihovog klana ili mreže redovito su premještali kako moguće isti ne bi završili škole i stekli više obrazovanje, koje bi ugrozilo njihov položaj i opisani sustav, a svojima su dozvoljavali planski i tajno, da na miru bez premještaja i rotacija pohađaju nekakve škole, kurseve, visoke škole koje su im priznavane, da bi stekli bilo kakva prava, ujedno da se isti kasnije ciljano postave za rukovoditelje, radi postizavanja planiranih tajnih drugih ciljeva, kako bi utjecali na rad izvršnog tijela carine u nekom tajnom paralelnom sustavu, za sada nama nepoznatih ili poznatih naručitelja. Da pomognem razumjeti cijelu situaciju spomenuti ću vlastita iskustva, osobno sam bio zlostavljan u službi stalnim premještajima po cijeloj Istri, a upravo je zbog toga nastala ideja i inicijativa za osnivanje sindikata, jer su znali da sam prekinuo fakultet početkom rata 1991. gdje sam imao još za položiti 5 ispita kako bi završio Pomorski fakultet i diplomirao, upravo gdje su me poslali na granicu, oko 100 kilometara od mjesta prebivališta, kasnije i na drugim relacijama, kako bi što prije ubacili svoje kandidate na položajna mjesta bez ikakvih zakonskih i drugih osnova, a to se kasnije upravo pokazao kao njihov plan uspostave čiste rođačke carinarnice.

Zatim su svojim kandidatima omogućavali da koriste godišnje odmore i slobodne dane, kad im je god bilo potrebno da bi isti redovito u tim terminima odlazili slušali predavanja i polagali ispite, a nama su to onemogućavali. Pripisivali su bolje rezultate rada svojim kandidatima, a mi smo godinama obijali upravne postupke na raznim destinacijama od Odbora za državnu službi i Upravnom sudu i drugim institucijama koje nisu nezavisne od poslodavca, gdje su se takvim postupcima redovito kršila ljudska i službenička prava, a dobro znamo da se u upravnim postupcima ne mogu riješiti kršenja ljudskih i službeničkih prava. Nadalje, svoje kandidate jesu ciljano obučavali na točno određenim seminarima, kako bi se specijalizirali u određenom stručnom carinskom području vezano za određeno propisno područje, a drugim službenicima ne samo da nisu omogućili specijalizaciju po pojedinom području, nego su kao i dan danas stalno mijenjali poslove i zadatke iz različitih stručnih područja i propisa u kojima prethodno iste nisu niti dužno educirali, a niti specijalizirali, već su ih na taj način zlostavljali, omalovažavali i diskreditirali.

Vrh takve organizacije, koje sam slikovito opisao, pomoću primjera za prepoznavanje teškog oblika diskriminacije koje traje godinama, gdje smo dostavili opsežnu i cjelovitu dokaznu dokumentaciju u Vaš Ured, što predstavlja sudski dokaz, je upravo sad dokazan u liku i djelu Alena Benazića, koji je čak doktorirao na temi „korupcije u carini“ a isti uopće nikad nije radio na temeljnim carinskim poslovima, ovlašten je za upravljanje ljudskim potencijalima kao pomoćnik pročelnika PCU Rijeka, koji godinama nezakonito radi na sasvim drugom mjestu u Puli, te utječe na radne procese i ishod inspekcijskih i carinskih nadzora preko točno određenih službenika, koje je sam postavio na određena potrebna mjesta, što dokazuje savršen zločin! Kad smo ga prijavili nadležnim tijelima, isti se više ne upisuje u knjigu prisutnosti službenika u službi i na poslu Carinskog ureda Pula-Pola, već to radi na posebnoj listi samo za njega u Područnom carinskom uredu Rijeka, ali opet na istoj adresi u Puli.

Ono što je bitno spomenuti u ovoj zločinačkoj konfiguraciji i organizaciji je to da su organizirani zavičajno-rođački kandidati, raspoređeni na položajna mjesta, redovito vodili disciplinske i druge postupke protiv drugih službenika, čak i onda kad su bili namješteni ili izmišljeni, dok njihovi kandidati i suradnici nisu odgovarali ni za najteže povrede službenih dužnosti, niti za kriminalne radnje koje je otkrio SINDIKAT, USKOK ili drugi. To nije više samo DISKRIMINACIJA i zlostavljanje u službi, to je nešto mnogo značajnije i gore!

Kako SINDIKAT nije mogao ničim utjecati na rad DORH-a i drugih progonskih tijela u opisanoj definiciji kadrova, a niti riješiti bilo koji slučaj gdje smo Mladenu Barišiću prijavljivali „Mladena Barišića“, a Barišića smo prijavljivali njegovom suradniku Ivi Sanaderu, kandidate „IZVRSNIKE“ prijavljivali smo njihovim mentorima i rođacima, koji su često bili postavljeni na čelnim mjestima progonskih ili pravosudnih tijela, to je tako predviđeno propisima, ali došlo je vrijeme, odnosno posložili su se zakonske i druge pretpostavke, upravo omogućile su nam da teški oblik diskriminacije javno predstavimo i prijavimo, odnosno koliko je to stvarno pogubno za pravnu državu, te zašto Republika Hrvatska ne može omogućiti građanima, državnim službenicima i drugima konzumiranje prava iz Ustava RH i drugih zakona, upravo smo otkrili temeljnu prepreku uspostave pravne države, koja se nalazi detaljno opisana u našoj prijavi SINDIKATA s mnogobrojnim prilozima. Upravo sve opisano je jedan od glavnih uzroka zbog kojeg mladi ljudi odlaze iz RH, jer ne mogu konzumirati zagarantirana temeljna prava iz Ustava RH”, stoji u dopisu predsjednika NSCH Željka Popovića.

tačno.net
Autor 24.6.2018. u 11:48