Prostitucija, za i protiv

Marijo Škrinjar
Autor/ica 26.4.2023. u 16:01

Prostitucija, za i protiv

foto: arhiva

MUP je u  javnu raspravu uputio najavu izmjena Zakona o prekršajima protiv javnoga reda i mira pa će se, umjesto dekriminalizacije, prostitucija strože kažnjavati .

Piše: Marijo Škrinjar

Ne postoji jasno i jednoznačno stajalište o prostituciji iako je uvriježeno mišljenje da se radi o „ najstarijem zanatu „ kroz povijest no da li je to baš tako, povijesno prostitucija

Prostitucija je stara kao i povijest čovječanstva. Već su drevne civilizacije, poput Egipćana, Grka i Rimljana, imale organizirane oblike prostitucije. U nekim slučajevima, prostitucija je bila povezana s religijskim obredima, poput kulta boginje Ištar u Babilonu.

U srednjem vijeku, crkva je strogo osuđivala prostituciju i pokušala ju je iskorijeniti. Međutim, prostitucija je i dalje postojala u različitim oblicima, uključujući i uličnu prostituciju.

Tijekom renesanse, prostitucija je cvjetala u gradovima poput Venecije i Firence. Mnogi umjetnici su koristili prostitutke kao modele za svoje radove.

Tijekom 19. stoljeća, mnoge zemlje su donijele zakone koji su regulirali prostituciju. U nekim slučajevima, prostitucija je bila legalna i regulirana, dok su u drugim slučajevima bile ilegalne i kažnjive.

U moderno doba, mnoge zemlje su legalizirale ili dekriminalizirale prostituciju. Međutim, to je i dalje kontroverzna tema, s nekim ljudima koji tvrde da je prostitucija oblik eksploatacije žena, dok drugi tvrde da bi legalizacija mogla smanjiti stigmatizaciju i poboljšati uvjete za rad prostitutki.

Postoji mnogo problema povezanih s prostitucijom, a neki od najčešćih su:

 1. Eksploatacija: Mnoge prostitutke su prisiljene u prostituciju protiv svoje volje, često kao posljedica siromaštva, prisiljavanja ili trgovine ljudima. To dovodi do eksploatacije, a mnoge prostitutke doživljavaju zlostavljanje, nasilje i seksualno uznemiravanje.
 2. Stigmatizacija: Prostitucija je i dalje stigmatizirana u mnogim društvima, što dovodi do diskriminacije, osude i teškoća u pronalaženju drugih poslova. To također može otežati borbu protiv zlostavljanja i izrabljivanja, jer se prostitutke često ne osjećaju sigurno da prijave zlostavljanje zbog straha od diskriminacije.
 3. Zdravstveni problemi: Prostitucija je povezana s mnogim zdravstvenim problemima, uključujući povećan rizik od zaraze spolno prenosivim bolestima i HIV-om.
 4. Kriminalitet: Prostitucija često privlači organizirani kriminal, trgovinu ljudima i druge oblike kriminala.
 5. Društveni utjecaj: Prostitucija može imati negativan utjecaj na društvo, uključujući poticanje nezdravog odnosa prema seksualnosti i oblikovanje loših stavova o ženama.

Sve ove probleme treba uzeti u obzir prilikom razmatranja mogućnosti reguliranja ili zabrane prostitucije.

PROFILI PROSTITUCIJE

Postoje različiti profili ljudi koji se bave prostitucijom, a neki od najčešćih su:

 1. Žene: Žene su najčešći profil prostitutke i obično čine većinu prostitutki. Mnoge žene se odlučuju za prostituciju kao način preživljavanja zbog siromaštva, nedostatka obrazovanja ili zlostavljanja.
 2. Muškarci: Iako su muškarci manje zastupljeni u prostituciji, oni također imaju svoje mjesto u ovom poslu. Muškarci se obično odlučuju za prostituciju iz istih razloga kao i žene – zbog siromaštva ili nemogućnosti pronalaska drugih poslova.
 3. Transrodne osobe: Transrodne osobe često se odlučuju za prostituciju zbog predrasuda i diskriminacije koju doživljavaju u drugim sferama života.
 4. Studenti: U nekim zemljama postoji trend u kojem se studenti odlučuju za prostituciju kako bi financijski podmirili svoje obrazovanje.
 5. Visokosocijalni pojedinci: Iako je manje čest profil prostituke, postoje i oni koji su na visokim pozicijama ili imaju veliku moć i odlučuju se za prostituciju kao način zadovoljavanja svojih seksualnih želja.

Naravno, ovo su samo neki od profila ljudi koji se odlučuju za prostituciju, a stvarnost može biti mnogo složenija i raznolikija.

PROSTITUCIJA I ZDRAVLJE

Prostitucija može imati značajan utjecaj na zdravlje prostitutki, klijenata i šire zajednice. Neke od najčešćih zdravstvenih problema povezanih s prostitucijom uključuju:

 1. Zaraze spolno prenosivim bolestima (STB): Prostitucija može povećati rizik od zaraze STB-om, uključujući klamidiju, gonoreju, sifilis i HIV. Prostitutke su posebno ranjive na ove bolesti jer često ne koriste zaštitu, a klijenti se često ne testiraju ili ne otkrivaju svoje zdravstveno stanje.
 2. Psihološki problemi: Prostitucija može imati negativan utjecaj na mentalno zdravlje prostitutki, uključujući povećani rizik od depresije, anksioznosti, PTSP-a i drugih mentalnih poremećaja. Prostitutke mogu biti izložene stresu, traumi i zlostavljanju, što može dovesti do psihičkih problema.
 3. Ovisnosti: Prostitucija može dovesti do ovisnosti o drogama ili alkoholu, a neke prostitutke se odlučuju za ovaj posao kako bi financirale svoju ovisnost. Ovisnosti mogu dovesti do zdravstvenih problema, uključujući srčane probleme, oštećenje jetre i poremećaje raspoloženja.
 4. Nasilje: Prostitucija je često povezana s nasiljem, a mnoge prostitutke doživljavaju zlostavljanje i nasilje od klijenata, krijumčara i drugih ljudi uključenih u ovaj posao. To može dovesti do fizičkih ozljeda i zdravstvenih problema.
 5. Zdravlje zajednice: Prostitucija može imati negativan utjecaj na zdravlje zajednice, uključujući povećani rizik od širenja bolesti i kriminala. Prostitucija može utjecati na socijalnu koheziju i dovesti do poremećaja u zajednici.

S obzirom na ove probleme, važno je raditi na reguliranju prostitucije i osiguravanju sigurnih radnih uvjeta za prostitutke kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih problema.

FEMINIZAM I PROSTITUCIJA

Feministički stav o prostituciji može se razlikovati, ali mnoge feministkinje se zalažu za ukidanje prostitucije kao oblika eksploatacije žena. Feministkinje koje se protive prostituciji tvrde da ona omogućuje muškarcima da iskorištavaju i zlostavljaju žene u svrhu zadovoljavanja svojih seksualnih potreba. Tvrdi se da prostitucija potvrđuje patrijarhalne vrijednosti i pomaže u održavanju neravnopravnosti spolova.

Feministkinje koje se protive prostituciji smatraju da je prostitucija prisilna i da se mnoge žene odlučuju za ovaj posao zbog siromaštva, zlostavljanja ili drugih životnih okolnosti koje ih primoravaju da izaberu takav način preživljavanja. Također se tvrdi da je prostitucija vrlo opasna po zdravlje i sigurnost žena, a da društvo ne radi dovoljno kako bi ih zaštitilo.

S druge strane, postoje feministkinje koje se zalažu za legalizaciju prostitucije i smatraju da će to poboljšati sigurnost i zaštitu prostitutki. Njihov argument je da će legalizacija dovesti do poboljšanja radnih uvjeta i reguliranja tržišta seksualnih usluga, što će smanjiti rizik od nasilja, zlostavljanja i zaraze bolestima. Također se tvrdi da prostitutke trebaju imati pravo na svoje tijelo i odlučivanje o svojoj seksualnosti, a legalizacija prostitucije bi im omogućila da to pravo ostvare na siguran i kontroliran način.

U svakom slučaju, prostitucija je kompleksno pitanje i zahtijeva pažljivo razmatranje svih aspekata i posljedica koje može imati na žene i društvo u cjelini.

PROSTITUCIJA I CRKVENI NAUK

Crkva se već tisućljećima bavi moralnim pitanjima, uključujući i pitanje prostitucije. Kršćanski nauk i učenje crkve osuđuju prostituciju kao grijeh protiv dostojanstva osobe i protiv Božje zamisli o braku i ljudskoj spolnosti. Prema kršćanskom nauku, spolni odnosi su namijenjeni isključivo za bračni život, a prostitucija je protivna tom idealu jer se spolni odnos koristi za novac ili materijalnu korist.

Papa Ivan Pavao II u svojoj enciklici “Evangelium Vitae” iz 1995. godine izričito je osudio prostituciju kao “ozbiljan društveni problem” koji je “uvreda za dostojanstvo i vrijednost osobe”. Također je naglasio da prostitucija ne pridonosi nikakvoj dobrobiti ni pojedinaca ni društva, nego samo uzrokuje patnju i degradaciju žena.

S druge strane, crkva se zalaže za brigu i zaštitu žena koje su žrtve prostitucije i potiče sve kršćanske zajednice na solidarnost s njima i pružanje potrebne podrške i pomoći.

Ukratko, kršćanski nauk i učenje crkve osuđuju prostituciju kao grijeh protiv dostojanstva osobe, ali istovremeno se zalažu za brigu i zaštitu žena koje su žrtve prostitucije.

Prostitucija , sociologija i etika

Prostitucija je kompleksna tema koja zahtijeva razmatranje iz perspektive sociologije i etike. Sociološka analiza prostitutke bi se trebala fokusirati na njihov položaj u društvu, kao i na faktore koji doprinose njihovom ulasku u prostituciju. Analiza bi trebala uključivati ​​i utjecaj kulture, ekonomije, društvene klase i rodne nejednakosti na prostituciju.

Sociološka analiza također bi se trebala usredotočiti na interakciju između prostitutke i kupca, kao i na moćne uloge države i institucija u reguliranju ili potiskivanju prostitucije. Sociološka analiza bi trebala uključiti i proučavanje posljedica prostitucije na zdravlje i sigurnost prostitutki, kao i na društvene odnose općenito.

Etika se bavi moralnim i vrijednosnim pitanjima vezanim uz prostituciju, uključujući pitanja ljudskog dostojanstva, prava i slobode. Kao što je već spomenuto, prostitucija se može smatrati kršenjem ljudskog dostojanstva i upotrebom osobe kao roba za financijsku dobit. Mnogi etički argumenti protiv prostitucije ističu da se prostitutke često nalaze u ranjivom položaju i prisiljene su na to zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

S druge strane, postoje etički argumenti u prilog prostituciji koji se temelje na slobodi izbora i pravu na upravljanje vlastitim tijelom. Prema ovim argumentima, odrasle osobe imaju pravo odlučiti o svom tijelu i seksualnosti, te se stoga ne bi smjelo zabraniti prodaju seksualnih usluga ako su prostitutke dobrovoljno pristale na to.

U svakom slučaju, prostitucija predstavlja složen problem koji zahtijeva uzimanje u obzir mnogih socioloških i etičkih faktora. Diskusija i razumijevanje ovih faktora može pomoći u donošenju informiranih odluka o reguliranju prostitucije u društvu.

Prostitucija često ide ruku pod ruku s kriminalom, posebno u situacijama kada je prostitucija ilegalna. Ilegalna prostitucija može biti povezana s organiziranim kriminalom, trgovanjem ljudima, krijumčarenjem, nasiljem, iznudama i drugim oblicima kriminala.

Trgovina ljudima je česta pojava u prostituciji, gdje se žene i djevojke prisiljavaju na prostituciju ili se na nju nagovaraju pod prijetnjom nasilja. U ovakvim slučajevima, prostitutke često postaju žrtve kriminalnih organizacija koje ih prisiljavaju na rad u prostituciji protiv njihove volje. Osim toga, prostitutke često postaju žrtve nasilja, iznuda i krađa od strane klijenata.

U nekim zemljama, prostitucija je legalna, regulirana i kontrolirana. Ovaj pristup smanjuje kriminalni aspekt prostitucije jer se provodi nadzor nad prostitucijom i osigurava sigurnost i zdravstvena zaštita prostitutki. Međutim, u drugim zemljama, prostitucija je i dalje ilegalna, što dovodi do nedostatka kontrole nad ovim tržištem i stavlja prostitutke u rizične situacije.

Ukratko, prostitucija često ima veze s kriminalom, posebno kada je ilegalna. Kriminalni aspekti uključuju trgovinu ljudima, organizirani kriminal, nasilje, iznude i druge oblike kriminala. Legalizacija i regulacija prostitucije može smanjiti rizike za prostitutke i pomoći u suzbijanju kriminala vezanog za prostituciju.

KLIJENT ILI KUPAC USLUGE

Klijent u prostituciji je osoba koja plaća za seksualne usluge prostitutke. Klijenti u prostituciji su obično muškarci, ali postoje i žene koje koriste usluge muških prostitutki ili drugih žena u prostituciji.

Postoje različiti motivi zašto ljudi postaju klijenti u prostituciji. Neki ljudi koriste usluge prostitutki zbog osjećaja moći, izazova ili jednostavno zbog seksualnog zadovoljstva. Drugi ljudi koriste prostituciju zbog nedostatka intimnosti u njihovim životima ili kao način da izbjegnu emocionalnu bliskost i odgovornost u vezi.

Međutim, klijenti u prostituciji često su kritizirani zbog svoje uloge u održavanju prostitucije kao institucije. Feministički pokret i drugi aktivisti protiv prostitucije smatraju da klijenti u prostituciji doprinose seksualnom iskorištavanju žena, kao i širenju seksualnih bolesti i drugih zdravstvenih problema.

Klijenti u prostituciji također mogu biti izloženi kriminalnim aktivnostima, kao što su iznude, krađe ili nasilje. U nekim zemljama, klijenti u prostituciji mogu biti kažnjeni zakonom, dok se u drugim zemljama, prostitucija se tolerira ili je legalna, te se stoga ne kažnjava klijente koji koriste usluge prostitutki.

Ukratko, klijent u prostituciji je osoba koja plaća za seksualne usluge prostitutke. Postoje različiti motivi za korištenje prostitucije, ali se klijenti u prostituciji često kritiziraju zbog svoje uloge u održavanju prostitucije kao institucije, kao i zbog rizika koje mogu poduzeti uključujući kriminalne aktivnosti.

MAGDALENA

U Bibliji se prostitucija često spominje kao ozbiljan grijeh i protivljenje Božjoj volji. U Starom zavjetu, prostitucija se smatrala nečistom i protivnom Božjim zakonima. U Levitskom zakoniku se prostitucija smatrala teškim zločinom, a kažnjavala se smrću.

U Novom zavjetu, Isus je pokazao milosrđe prema prostitutkama, ali je također pozivao na obraćenje i kajanje od grijeha. U Ivanovom evanđelju, Isus se susreo s prostitutkom i rekao joj da ode i više ne griješi. Upravo ta priča simbolizira Božju ljubav i milosrđe prema svima, uključujući i one koji su se okrenuli prostituciji.

Apostol Pavao također je govorio protiv prostitucije, nazivajući ju nečistoćom i grijehom protiv tijela. On je pozivao kršćane da odbiju prostituciju i da poštuju svoje tijelo kao hram Duha Svetoga.

Ukratko, Biblija opisuje prostituciju kao ozbiljan grijeh i protivljenje Božjoj volji, ali istodobno pokazuje milosrđe prema prostitutkama i poziva na obraćenje i kajanje od grijeha. Kršćani su pozvani da odbiju prostituciju i poštuju svoje tijelo kao hram Duha Svetoga.

U Bibliji se spominje Magdalena kao jedna od Isusovih sljedbenica, koja je bila ozdravljena od sedam zlih duhova. Postoji i popularna legenda da je Magdalena bila prostitutka prije nego što se okrenula vjeri i postala Isusova sljedbenica.

Iako nema konkretnih dokaza o Magdaleninoj prethodnoj profesiji, ta legenda je dugo trajala i utjecala je na način na koji se tumači Magdalenin lik i uloga u kršćanskoj tradiciji.

U kršćanskoj umjetnosti, Magdalena se često prikazuje kao ispovjednica ili pokajnica, što se može povezati s njezinom navodnom prethodnom profesijom prostitutke. Međutim, ova interpretacija nije nužno utemeljena na konkretnim dokazima.

Unatoč tome, Magdalena predstavlja simbol Božje milosti i oprosta. Njezina priča ukazuje na to da čak i ljudi koji su u prošlosti griješili, imaju priliku za obraćenje i spasenje.

PRAVO NA IZBOR

Pitanje prostitucije uključuje i pitanje prava na izbor. Dio društva zagovara legalizaciju prostitucije i priznavanje prostitucije kao legitimne profesije koja bi bila regulirana zakonima i propisima. Argumenti u prilog legalizacije prostitucije uključuju:

 • Pravo na izbor: Tvrdi se da je to pravo žena da samostalno odluče žele li se baviti prostitucijom ili ne. Legalizacija prostitucije bi, prema ovom stavu, omogućila da se prostitutke zaštite od nasilja i iskorištavanja, te da se osigura sigurnost i zdravstvena zaštita.
 • Kontrola prostitucije: Legalizacija prostitucije bi omogućila kontrolu i regulaciju prostitucije od strane države, što bi spriječilo ilegalnu i nasilnu prostituciju.
 • Ekonomski razlozi: Tvrdi se da bi legalizacija prostitucije mogla donijeti gospodarske koristi, kao što su porezi i smanjenje troškova vezanih uz kaznene progon i zatvaranje prostitucije.

S druge strane, postoji i snažan argument protiv prostitucije, koji se oslanja na moralne i etičke razloge. Neke feminističke skupine smatraju da prostitucija krši temeljne ljudske vrijednosti i da prodaja tijela za novac ne može biti legitimna profesija. Tvrdi se da prostitucija perpetuira rodne nejednakosti i doprinosi eksploataciji žena.

Ukratko, pitanje prostitucije uključuje i pitanje prava na izbor. Dok jedni zagovaraju legalizaciju i regulaciju prostitucije, drugi se protive prostituciji zbog moralnih i etičkih razloga. Ovo je složeno pitanje koje zahtijeva pažljivu analizu i razmatranje različitih perspektiva.

Marijo Škrinjar
Autor/ica 26.4.2023. u 16:01