Hrvatska: Vlasti građanima moraju omogućiti pristup informacijama

tačno.net
Autor 23.9.2013. u 12:07

Hrvatska: Vlasti građanima moraju omogućiti pristup informacijama

Povodom Međunarodnog dana prava na pristup informacijama, 28. rujna, organizirana konferencija pod nazivom “Građani imaju pravo znati”

ZAGREB (AA) – Povodom Međunarodnog dana prava na pristup informacijama koji se u svijetu obilježava 28. rujna, u Hrvatskom saboru je organizirana konferencija pod nazivom „Građani imaju pravo znati“ ususret izboru novog povjerenika za informiranje kako bi se građani osvijestili o pravima, javio je dopisnik Anadolu Agency (AA).

Dubravka Dolenc, zamjenica ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka, rekla je kako je novi zakon o pravu pristupa informacijama koji je stupio na snagu u ožujku 2013. donio niz izmjena kojima je korisnicima prava produžio rok pristupa informacija.

„Tijela javne vlasti odbijala su pristup informacijama pod izlikom da se ne smatraju obveznima, što je unaprijeđeno. Korisnik po novom zakonu ne mora navesti razlog zbog kojeg traži informaciju, jačaju se ovlasti povjerenika koji će nadzirati primjenu zakona“, rekla je Dolenc.

„Ako građani nemaju pristup informacijama, ne možemo govoriti o transparentnosti i demokraciji. Agencija koja je zadužena za ovo područje, podnijela je izvješće prema kojem je vidljivo da je tijekom dvije godine porastao broj zahtjeva za pristup informacijama“, rekla je načelnica Odjela za pristup informacijama Dubravka Bevandić i dodala kako je paralelno porastao i broj žalbi građana na rad tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama se edukacijom nastoji približiti građanima kako bi pravilno znali raspolagati informacijama na koje imaju pravo, posebno na informacije o raspolaganju javnim sredstvima, kojima svi imaju otvoren pristup. Osobni podaci i poslovne tajne ostaju zaštićene od javnog pristupa.

Anadolija

tačno.net
Autor 23.9.2013. u 12:07