Priopćenje Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske

Mjere za suzbijanje korupcije uopće se ne odnose na pojedince i grupe koji pripadaju samom vrhu Carinske uprave RH

tačno.net
Autor 27.11.2021. u 10:23

Mjere za suzbijanje korupcije uopće se ne odnose na pojedince i grupe koji pripadaju samom vrhu Carinske uprave RH

U četvrtak, 25. studenoga 2021. održan je sastanak između ravnatelja Carinske uprave, Marija Demirovića i predstavnika sindikata, koji rade i djeluju u Carinskoj upravi RH, a vezano uz poziv ravnatelja na temu; prijedloga ravnatelja CURH o uputama o provedbi antikorupcijskih mjera kao i poziv ravnatelja CURH da službenici ispune izjavu o imovinskom stanju sukladno čl. 70. Zakona o carinskoj službi. (poziv se nalazi u prilogu, prijedlog, izjava službenika i dopis Sindikata, reakcija na prijedlog)

Naime, iz priložene dokumentacije vidljivo je da se mjere za suzbijanje korupcije uopće ne odnose na pojedince i grupe koji pripadaju samom vrhu Carinske uprave RH, izdvaja se rukovodeći kadar kao „nadnaravno tijelo“, koje će kontrolirati izvršitelje prilikom dolaska na posao, a da ti rukovoditelji koji kontroliraju džepove i sadržaj novčanika službenika, neće biti kontrolirani, jer ravnatelj uopće nije to predvidio, oni su izuzeti svih kontrola i ocjena rada, vođenja disciplinskih postupaka, čak i kada su „antikorupcijske mjere“ u pitanju, to je dokaz da je u Carinskoj upravi uspostavljena „nad kasta“ koju biraju ravnatelji Carinske uprave i postavljaju na rukovodeća mjesta, svojom odlukom. (dokaz u prilogu, prijedlog upute ravnatelja)

Mimo svega ovoga ne smijemo zaboraviti da su ravnatelji bili uglavnom članovi političke stranke HDZ (Uljar, Barišić, Čović), na što smo upozoravali nadležne institucije godinama.

Svi sindikati prisutni na navedenom sastanku jesu bili protiv predložene upute, odnosno „diskriminacijskih mjera“ koje predlaže ravnatelj Carinske uprave, Mario Demirović. Ovo jesamo neosporan dokaz da Carinska uprava kontinuirano provodi diskriminaciju službenika u svim smjerovima, a onaj najvažniji je da su službenici Carinske uprave RH selektivno birani čak i za izobrazbu, usavršavanje i specijalizaciju, što je obveza iz zakona i drugih propisa namijenjena za sve službenike, a ne samo za određene.

Prva mjera protiv korupcije je izobrazba službenika, usavršavanje i specijalizacija napravljena osobnim planovima službenika i prema programu Carinske uprave RH, gdje uopće nema karijernih planova za napredovanja svih službenika.

Ustav RH i zakoni ne poznaju mjere koje su korištene u Carinskoj upravi, gdje je sve svedeno na odluke čelnika, da biraju kadrove i službenike i vrše selekciju i segregaciju za ona prava koja jednako pripadaju svima.

Sindikat je konačno došao do dokaza da je Carinska uprava selektivno pristupala izobrazbi službenika, usavršavanju i specijalizaciji, gdje su potencirani izabrani podobnički kadrovi. Carinska uprava RH na prijave Sindikata podnesenim radi nepravilnosti u radu državnog tijela i diskriminacije, Predsjedniku Republike Hrvatske, Pučkom pravobranitelju RH, Antikorupcijskom vijeću Hrvatskog sabora i drugima, nije dužno dostavila zahtijevanu dokumentaciju od nadležnih tijela, po prijavama masu nepravilnosti, počinjenih godinama u kontinuitetu, a najvažnija je bila selekcija kadrova za karijerna usavršavanja, za koju smo našli dokaz, jer je ravnatelj CURH dao upute prisutnim čelnicima tijela državne uprave, da biraju „adekvatne kadrove“ za usavršavanje i specijalizaciju, pravo koje pripada svakom carinskom službeniku, što je konačni dokaz diskriminacije službenika u Carinskoj upravi RH, na što Sindikat upozorava već desetljećima, gdje su karijere ostvarivali, usavršavali i napredovali samo podobni. Svaki carinski službenik bi trebao imati osobni plan izobrazbe, usavršavanja i specijalizacije, sukladno čl. 95. Zakona o carinskoj službi (NN 68/13 – 98/19), sukladno čl. 8. i čl. 15. Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika (NN 10/07) i čl. 15. Pravilnika o programu i načinu stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Ministarstva financija, Carinske uprave (NN 07/07).

Službenike su slali na seminare i radionice za ona područja na kojima ne rade, niti su radili u budućem razdoblju, samo da prikriju diskriminaciju, bez prethodno sačinjenog osobnog plana usavršavanja. Sad je to sve konačno otkriveno, tajni plan biranja „ADEKVATNIH KADROVAI SLUŽBENIKA“! Odabrane kadrove su godinama tajno usavršavali i specijalizirali, slali na studijska putovanja u inozemstvo, one službenike koji pripadaju strukturama rođaka i drugih podobnika, koji su karijere u carinskoj službi ostvarivali, mimo svih pravila, s falsificiranim ocjenama nepostojećeg rada u carinskoj službi, a za neke čak ni to, nego su bili direktno dovedeni izvan službe i raspoređeni na rukovodeća mjesta, koji su kasnije odlučivali o sudbinama carinskih službenika koji rade u carinskoj službi desetljećima.

Osobno planiranje izobrazbe, usavršavanja i specijalizacije i karijernog napredovanja, namjerno nije doneseno za sve službenike kao i za određene službenike, posebno sindikaliste koji upozoravaju na te nepravilnosti, gdje su utjecajem politike i kijentelizma, utjecajem podobničkih struktura, napravili segregaciju službenika, kao težim oblikom diskriminacije, a time je od čelnika državnog tijela zlouporabom položaja i ovlasti, izvršena diskriminacija službenika, koja je utjecala bitno na karijere službenika i na njihov položaj u carinskoj službi. Sindikat je prijavio sve to nadležnim tijelima, sada ima dokaz u bilješci sa sastanka, kolegija ravnatelja održanog 22. travnja 2013. godine, koju je konačno pronašao Sindikat.

Taj model, „adekvatnih kadrova“ uz nepostojanje programa i osobnih planova izobrazbe, usavršavanja i specijalizacije službenika Carinske uprave, jest dokaz teškog oblika diskriminacije, poticanja na diskriminaciju i segregacije službenika, nejednako i neravnopravno postupanje čelnika državnog tijela, što je zabranjeno sukladno odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08 i 112/12). Na podobnički pristup i klijentelizam, Sindikat upozorava nadležne institucije već skoro tri desetljeća, međutim NITKO dužno ne reagira.

Nitko u Hrvatskom saboru nije otvorio to važno pitanje. Temeljni razlog osnivanja sindikata u Carinskoj upravi RH je bio upravo taj; politička podobnost i klijentelizam, segregacija službenika po pitanjima obrazovanja, članstva u sindikatu, prava dostupnosti do radnih ili položajnih mjesta, uglavnom sve uzrokovano neravnopravnim postupanjima čelnika državnog tijela, koji su bili politički aktivni, protivno pravilima rada i djelovanja nacionalnih carinskih službi Vijeća za carinsku suradnju, Svjetske carinske organizacije.

Podaci koje traži ravnatelj CURH, sukladno čl. 70. Zakona o carinskoj službi, gdje se obrasci kao dokaz nalaze u prilogu uz popratni dopis je „promašena tema“, odnosno to se odnosi tek na primljene zaposlenike u carinsku službu ili one premještene iz drugih tijela, a ne na uposlenike koji su bili anketirani ili su trebali biti anketirani, u trenutku nastanka obveze. Mi znamo da smo čak dva puta bili podnosili izjave, jedno je bilo tijekom 90-tih godina, odnosilo se na imovinsko stanje i članove obitelji, a drugo je bilo kasnije da li službenici imaju u obitelji osobe koje rade u špedicijama, međutim kako stvari stoje, izgleda da su ti podaci nestali, jer ravnatelj traži to sada neopravdano od svih službenika, izvan obveze i definicije čl. 70 Zakona o carinskoj službi, gdje je Sindikat zahtijevao istragu, međutim odgovor je stigao iznenada brzo, da se obratimo DORH-u!!?? Da li to čini jer zna da DORH neće ništa napraviti?

Sindikat će ponovo pokrenuti postupak pred nadležnim institucijama radi diskriminacije službenika i segregacija, nejednakog i neravnopravnog postupanja, na što upozoravanom već desetljećima, a postupci Carinske uprave protivni su pravilima Vijeća za carinsku suradnju o integritetu carinske službe, članica Svjetske carinske organizacije, posebno se krši čl. 8.

Arusha Deklaracije https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2003_08_14_127.html, za čiju se primjenu sindikat izborio još iz štrajka carinika 2002. godine, kada trenutni ravnatelj Carinske uprave još nije ni radio u carinskoj službi, što je vrlo značajno i neobično, ali dokazuje sve navedeno, te da je vršena selekcija, segregacija i diskriminacija, posebno po obliku potrebne političke podobnosti i klijentelizma.

Odgovor na primjedbe Sindikata je došao jako brzo u obliku prijedloga za pokretanjem disciplinskog postupka protiv Željka Popovića, predsjednika NSCH, namještenim prethodno i organiziran iz vrha Carinske uprave RH, ekipu koju predvodi novi ravnatelj CURH, Mario Demirović, bivši zamjenik Hrvoja Čovića, bivšeg ravnatelja CURH.

tačno.net
Autor 27.11.2021. u 10:23