NSCH: Zlorabljenje instituta povjerljivog savjetnika nalazi se u funkciji DISKRIMINACIJE službenika

tačno.net
Autor 1.4.2019. u 11:50

NSCH: Zlorabljenje instituta povjerljivog savjetnika nalazi se u funkciji DISKRIMINACIJE službenika

Otkriće SINDIKATA kako se manipulira s institucijom POVJERLJIVOG SAVJETNIKA je značajno, a nalazi se u direktnoj funkciji povezanoj s diskriminacijom službenika, kao i kršenjem ljudskih i građanskih prava.

Pismo Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske pučkoj pravobraniteljici Lori Vidović prenosimo u cijelosti:

“Poštovana gđo. Vidović,

Na temelju našeg prijavljivanja diskriminacije službenika UREDU PUČKOG PRAVOBRANITELJA RH i drugim institucijama koje se bave zaštitom ljudskih i građanskih prava, službenika koji su bili hrabri da se obrate SINDIKATU, za jedan manji broj diskriminiranih i zlostavljanih službenika Carinske uprave RH, dok je stvarni broj povreda puno veći, obraćanjem i zahtjevom PUČKOM PRAVOBRANITELJU RH za zaštitu od postupaka Carinske uprave RH i određenih spomenutih službenika u ranijim dopisima, sve radi postupaka DISKRIMINACIJE službenika koja se događaju i traju neprekinuto godinama u Carinskoj upravi RH, koji su povezani s procesima zlostavljanja službenika, posebno u Područnom carinskom uredu Rijeka, dužni smo Vas upozoriti da uopće ne funkcionira institut POVJERLJIVOG SAVJETNIKA ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, gdje već duže vremena nemamo podatak, niti smo dužno INFORMIRANI od čelnika tijela, iako smo to tražili, s obzirom na obveze iz općih propisa od radu i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, gdje se taj povjerljivi savjetnik nalazi, jer ga nema, niti znamo gdje je i što radi.

Kako duže vremena, preciznije od prošle godine postoji veći broj prijava službenika koji se obratio POVJERLJIVOM SAVJETNIKU PCU Rijeka, a nije nikad dobio nikakav odgovor, niti znamo gdje je ta osoba, niti tko je zamjenjuje, tada podnosimo prijavu o neispravnosti rada državnog tijela, kao ovdje PCU Rijeka i odgovorne osobe Pročelnika PCU Rijeka, gdje je temeljem čl. 134. st. 2. Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17) bio dužan imenovati osobu koja će zaprimati prijave rade povrede dostojanstva državnih službenika i osigurati uvjete za rad i djelovanje, gdje je u roku od osam dana od prijema POVJERLJIVI SAVJETNIK dužan odgovoriti na pritužbu službenika. Osim navedenoga, bitno je spomenuti da je institut povjerljivog savjetnika nužan, zbog važnosti o dostavljanu godišnjeg izvještaja, nadležnom tijelu, o broju i težini povreda dostojanstva državnih službenika, što upućuje na moguće zlorabljenje ne samo institucije povjerljivog savjetnika nego i na moguće prikrivanje podataka, kad su u pitanju procesi povezani s organiziranom i planiranom diskriminacijom, zlostavljanjem većeg broja službenika, koji su u direktnoj ili indirektnoj funkciji povlašćivanja određenih kandidata i službenika, koji konzumiraju veća prava i na takav način u diskriminatornim procesima opisanim u ranijim dopisima, zlorabeći cijeli sustav, sebi pripisuju prednost i veća prava u odnosu na druge službenike.

Jedan od bitnih segmenata je i institucija POVJERLJIVOG SAVJETNIKA, gdje nije osigurana nikakva zamjena, kao slučaj u Rijeci, da bi se moguće prikrilo stvarno stanje iznimno loših međuljudskih odnosa zbog sustavne DISKRIMINACIJE SLUŽBENIKA, a gdje nema dužnog podnošenja podataka i godišnjeg izvještaja o broju i težini povreda dostojanstva službenika PCU Rijeka. Osim navedenoga, takvim postupkom neosiguravanja djelovanja instituta povjerljivog savjetnika, osobe koja zamjenjuje eventualno povjerljivog savjetnika, direktno se utječe na izvršenje kazne za počinitelja povrede dostojanstva službenika, s obzirom na rok koji je definiran za disciplinske postupke za njihovo pokretanje, koje je definirano zakonom, da se pokreće u roku od šest mjeseci od počinjenja djela. To znači da je onemogućavanjem redovnog rada institucije povjerljivog savjetnika, gdje je predstavnik poslodavca dužan imenovati osobu, te omogućiti službenicima da se putem te institucije ne samo izvješćuje o broju i težini povreda, nego je na taj posredan način onemogućeno vođenje disciplinskih postupaka i kažnjavanje počinitelja povreda dostojanstva ili diskriminacije, što opet upućuje i dokazuje metode i postupke prikrivanja DISKRIMINACIJE u tijelima izvršne vlasti, gdje je onemogućavanjem djelovanja institucije povjerljivog savjetnika onemogućen i redovan disciplinski postupak za počinitelje povreda dostojanstva službenika iz odredbi Zakona o državnim službenicima, što je značajna i bitna prepreka u zakonitom radu i djelovanju tijela izvršne vlasti, te prikrivanje podataka kao i postupak privilegiranja i zaštite počinitelja djela. Sve to utječe na LOŠE MEĐULJUDSKE ODNOSE i na ispravan rad tijela državne vlasti, kao i na DISKRIMINACIJU.

Upravo kad je SINDIKAT pokrenuo postupke radi prijave diskriminacije službenika, PUČKOM PRAVOBRANITELJU RH, uočio je mnoge neispravnosti rada tijela izvršne vlasti i otkrio paralelni sustav, gdje se neki  službenici djelovanjem tog i takvog paralelnog i netransparentnog sustava nalaze u značajnije povoljnijoj situaciji i poziciji u odnosu na druge službenike, a gdje se počeo se vršiti nedozvoljeni i nezakoniti pritisak ne samo na čelnike sindikalne organizacije, nego se ti postupci proširili i na članove, kao i obitelji predstavnika sindikata. Svime opisanim postoji slijed postupaka, gdje se sustavno i organizirano vrši diskriminacija kao alat koji kasnije se koristi za zlostavljanje službenika i povrede dostojanstva službenika, gdje se upravo nedozvoljenim metodama koriste za obračun sa službenicima, koji ukazuju i dokazuju navedene postupke. Mehanizmi i metode koje se redovito koriste je dodjela poslova koje službenik nije u mogućnosti obaviti, jer prethodno nije dužno educiran za takve nove tehnologije ili nove vrste poslova iz novih propisnih područja, zatim dodjela omalovažavajućih poslova, dodjela poslova istovremeno iz raznih propisnih područja gdje prethodno nije izvršeno dužno planiranje, a ni podjela poslova u određenim odjelima, uskraćivanjem informacija i uputa za rad ili davanjem pogrešnih informacija, uz sve navedeno koristi se institucija ocjenjivanje službenika kao mehanizam direktnog ili indirektnog obračuna sa službenikom, što je zakonom zabranjeno.

Institucija povjerljivog savjetnika za zaštitu dostojanstva državnih službenika, kao što je u ovom dopisu navedeno, zlorabi se da bi se prikrilo izvješćivanje i stanje s obzirom na broj i težinu povreda prava službenika kao i za sprječavanje kažnjavanja rukovodećih osoba koje su svojim nezakonitim postupanjima ili djelovanjima izvršile povredu prava i dostojanstva službenika, s obzirom na rokove koji su definirani Zakonom o državnim službenicima za pokretanje disciplinskih postupaka, što opet predstavlja diskriminaciju, pravo pristupa ili vođenja disciplinskih postupaka koje bi trebalo biti jednako za sve državne službenike, te prikrivanje počinjenih djela i što rezultira u konačnici nekažnjavanjem i zaštitom počinitelja. Ravnopravnost državnih službenika je onemogućena i s aspekta onemogućavanja redovitog djelovanja instituta povjerljivog savjetnika za zaštitu dostojanstva državnih službenika, što je dokazao u ovoj prijavi protiv čelnika državnog tijela, pročelnika PCU Rijeka, koji je odgovoran za redovito funkcioniranje, konzumiranje i primjenu prava službenika iz Ustava RH, zakona i drugih propisa.

Tražimo pokretanje odgovornosti i smjenu čelnika tijela, koji krši ljudska, građanska i službenička prava, utječe na diskriminatorne odnose u tijelu državne vlasti, kao i uvod u neke druge složenije i teže procese, koji direktno bitno utječu na ljudska i građanska prava.

Tagovi:
tačno.net
Autor 1.4.2019. u 11:50