Pametno podržava studente i zaposlenike Filozofskog fakulteta u Zagrebu

tačno.net
Autor 5.4.2016. u 22:48

Pametno podržava studente i zaposlenike Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Pametno snažno podržava Ustavom RH zajamčenu slobodu mišljenja i izražavanja, razdvojenost vjerskih zajednica od države te autonomiju i samostalno odlučivanje sveučilišta o svom ustrojstvu i djelovanju.

Pametno stoga podržava zahtjeve studenata i djelatnika Filozofskog fakulteta u Zagrebu da se u odlučivanju o eventualnoj suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom provede temeljita, argumentirana i transparentna rasprava.

Posebno je važno voditi računa da se sporazumom o suradnji ne zakine studente jedne ustanove s obzirom na uvjete upisa, studiranja i zapošljavanja u odnosu na studente druge ustanove.

Pametno pritom poziva na korištenje svih institucionaliziranih oblika autonomnog akademskog odlučivanja, uz razinu odgovornosti razmjernu toj autonomiji. Pozivamo posebno odgovorne osobe na Filozofskom fakultetu i na Sveučilištu u Zagrebu, a posebno dekana i rektora, da svoje djelovanje usklade s navedenom potrebom argumentiranog, transparentnog, autonomnog i odgovornog postupanja i odlučivanja.

tačno.net
Autor 5.4.2016. u 22:48

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija