U Hrvatskoj će se uskoro liječiti samo bogati

tačno.net
Autor 30.3.2016. u 20:13

U Hrvatskoj će se uskoro liječiti samo bogati

Ova Vlada nam svaki dan pokazuje kako prevariti birače: prije izbora su im bila ‘puna usta naroda’, a sada provode tzv. reforme, samo za odabrane. Povećanje cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja za čak 30 posto je najnoviji i katastrofalan primjer, a u Hrvatskoj će se uskoro liječiti samo bogati.

Zalažući se za političko odlučivanje temeljeno na činjenicama i dokazima te za solidarno financiranje zdravstva, široku dostupnost zdravstvenih usluga i preventivnu zdravstvenu zaštitu, Pametno najodlučnije odbacuje namjere ministra zdravlja, a koje idu u smjeru legaliziranja sive ekonomije i omogućavanja moderne zdravstvene skrbi samo bogatima.

Podsjećamo kako smo u svom programu jasno identificirali neefikasnu organizaciju i upravljanje zdravstvenim sustavom kao područja koja treba žurno unaprijediti, a što je pokazano i pozitivnim promjenama koje su efikasno i brzo implementirane od, primjerice, nove uprave KBC-a Rijeka predvođene prof. dr. sc. Davorom Štimcem.

Pametno se u svom programu, među ostalim, zalaže za:
– zadržavanje principa solidarnosti i dostupnosti u javnom financiranju zdravstvene zaštite,
– unaprijeđenje učinkovitosti i djelotvornosti trošenja javnog novca u zdravstvu,
– uvođenje neovisne kontrole kvalitete svakog odjela,
– primjenu akreditacijskog postupka vanjskog vrednovanja zdravstvenih ustanova,
– depolitizaciju i profesionalizaciju rukovodećeg kadra zdravstvenih ustanova za menadžersko upravljanje.

Pametno, posebno, još jednom naglašava da sve promjene i prilagodbe u sustavu zdravstva treba temeljiti na politički neovisnim stručnim mišljenjima, uz stalnu kontrolu kvalitete i primjenu ekonomskih evaluacija. Nitko nije tako bogat da ne bi trebao pametno ulagati u zdravstvo!

tačno.net
Autor 30.3.2016. u 20:13

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija