Zašto je važno razvijati smisao za humor kod djece?

tačno.net
Autor/ica 23.9.2015. u 17:15

Zašto je važno razvijati smisao za humor kod djece?

Djeca koja posredstvom humora nauče kritički promišljati neće biti podložna raznim oblicima manipulacije i raznih nastojanja da se stvori sustav istomišljenika. Djeca s razvijenim smislom za humor će, naprotiv, često imati izražene vlastite stavove koji nisu konvencionalni te iznositi originalne i nove ideje.

Piše: Dragana Vučić Đekić, dr. sc.

Razvijanje smisla za humor je izuzetno važno za emocionalni i društveni razvoj djeteta. Dijete koje ima razvijen smisao za humor sposobno je primjećivati ono što je smješno kod sebe i drugih te interpretirati stvarnost koja ga okružuje na komičan način. Istraživanja su pokazala kako se smisao za humor uči i stječe, i to još od najranije dječje dobi.

Djeca s razvijenim smislom za humor sposobna su promatrati ljude, stvari, događaje iz različitih perspektiva u odnosu na one uobičajene, svakodnevne. U tome pogledu humor doprinosi razvoju kreativnosti i maštovitosti jer omogućava promatranje svijeta na osobit i nov način. Mogućnost sagledavanja stvari iz različitih kuteva je važna jer će u rješavanju problemskih situacija djeca naučiti da postoji više načina da se dođe do cilja.

Humor potiče djecu na jedan istraživački odnos prema stvarnosti i promatranje događaja ispod površine jer znamo da često sve nije onako kako izgleda. Djeca koja posredstvom humora nauče kritički promišljati neće biti podložna raznim oblicima manipulacije i raznih nastojanja da se stvori sustav istomišljenika. Djeca s razvijenim smislom za humor će, naprotiv, često imati izražene vlastite stavove koji nisu konvencionalni te iznositi originalne i nove ideje. Sposobnost djeteta da vidi stvari drukčijima, u svjetlu humora, znak je izrazite emocionalne inteligencije.

Humorističan pogled na svijet nije ništa manje bitan od onog takozvanog ozbiljnog, naprotiv, preozbiljnost je često izraz krutosti duha i karaktera.

Poticanje na iskrenost i spontanost

Bitna karekteristika humora jest iskrenost. A tko je iskreniji od djece? Kao što vrhunski komičari preispituju teme koje se inače uzimaju „zdravo za gotovo“ i izražavaju čuđenje nad nekim općeprihvaćenim stvarima, djeca znatiželjno, izravno i otvoreno postavljaju pitanja na koja smo mislili da znamo odgovore, ali smo zapravo često iznenađeni. Roditelji mogu poticati smisao za humor kod djece tako što će na njihova pitanja odgovarati s više duha, mašte i komičnosti.

Smisao za humor povezan je često sa spontanošću. Spontanost je oblik oslobađanja od stida i straha koji često sprječavaju odrasle i djecu da otvoreno i slobodno izražavaju vlastite stavove i emocije. Humor je glavno sredstvo opuštanja od raznih oblika napetosti koje osjećamo u svakodnevici. Psiholog E. Fromm je ustvrdio kako ništa nije privlačnije ni uvjerljivije od spontanosti, povezujući spontanost s kreativnošću koju često posjeduju znanstvenici i umjetnici, kao i djeca koja nisu proračunata kao odrasli.

Manje stresa, više samopuzdanja

Jedan od razloga stresa jest preozbiljno doživljavanje svijeta i samih sebe. Humor omogućava djeci da sagledavaju poteškoće na koje nailaze u djetinjstvu u pozitivnom svjetlu. Istraživanja su pokazala da su djeca s razvijenim smislom za humor omiljena u društvu, manje podložna stresu, imaju izraženiji osjećaj samovrijednosti i tolerantnija su prema drugoj djeci. Humorističan stav pomaže djeci da bolje reagiraju na životne promjene jer ih kroz humor doživljavaju manje strašnima.

Istraživanja su pokazala da su ljudi koji se smiju zdraviji, manje skloni stresu, depresiji i imaju bolji imunitet i metabolizam. Uz sve te razloge, društvene, emocionalne i zdravstvene, ne treba zaboraviti ono što je možda i najvažnije: Humor i smijeh zabavljaju i opuštaju, i djecu i roditelje.

NOVO! Dramske radionice koje razvijaju smisao za humor kod djece

Sve ove dobrobiti smijeha sadržane su u dramskim radionicama kojima je cilj poticati i razvijati smisao za humor kod djece. U sklopu dramskih radionica Dramatuljci, koje počinju u subotu 3. listopada u Zagrebu, radit će se komedije i predstave temeljene na terapijskim pričama. Djeca će imati priliku zaigrati komične karaktere u predstavi Careva nova frizura u kojoj će se svi diviti ćelavome caru kako ima sjajnu i bujnu kosu, svi osim jednoga dječaka koji je vladaru rekao istinu. Komedije imaju sretan i poučan završetak, a smijeh koji ih prati ispunjavat će djetinjstvo i dramske radionice. Više o upisu na radionice saznajte na www.dramatuljci.com.

Klinfo.hr

tačno.net
Autor/ica 23.9.2015. u 17:15