Pravna anarhija u režiji HDZ-a: Od policije do stranačkih aparatčika

Predrag Blagovčanin
Autor 25.7.2018. u 10:18

Izdvajamo

  • U ambijentu u kojem HDZ-ov policijski komesar ispunjava stranačke naredbe poput zaustavljanja konvoje sa izbjeglicama na granicama kantona, ne treba nas čuditi katastrofalna sigurnosna situacija u HNK-a, sve češća pojava korupcije u MUP-u, kao i opšta suspenzija profesionalizma. Ovaj zakonski propust kao i činjenica da sjednica Vlade HNK na kojoj bi se raspravljalo o imenovanju nije održana, nije bila sporna ministru MUP-a Slađanu Bevandi kao i tadašnjem predsjedniku Vlade HNK Denisu Lasiću da mimo svih zakonskih okvira postave Lasića na ovu poziciju. Ovim činom HDZ-a narušava interni politički dogovor sa SDA-om kojim je definisano da Ministar MUP-a i policijski komesar ne obnašaju osobe iz istog nacionalnog korpusa. Ovaj politički sukob, preciznije nasilno postavljanje Ilije Lasića na poziciju policijskog komesara od strane HDZ-a rezultiralo je blokadom unutrašnjih tijela u samom MUP-u, Policijskog odbora, Javnog žalbenog biroa kao i drugih organa što je u konačnici proizvelo deficit policijskih službenika u MUP-u.

Povezani članci

Pravna anarhija u režiji HDZ-a: Od policije do stranačkih aparatčika

foto: šg

Nelegalni policijski komesar Ilija Lasić više od godinu dana nakon presude Kantonalnog suda u Mostaru nije razriješen sa ove funkcije. Razloge ne provođenja odluke najviše sudske instance u HNK-a, možemo sagledati u samovolji HDZ-a, sa ciljem nastavka stranačke kontrole rada policije kao i drugih sigurnosnih agencija u ovom kantonu.

U ambijentu u kojem HDZ-ov policijski komesar ispunjava stranačke naredbe poput zaustavljanja konvoje sa izbjeglicama na granicama kantona, ne treba nas čuditi  katastrofalna  sigurnosna situacija u HNK-a, sve češća pojava korupcije u MUP-u, kao i opšta suspenzija profesionalizma.

Podsjećamo Ilija Lasić postavljen je na funkciju komesara policije odlukom Nezavisnog odbora 29. septembra 2014. godine. Ova odluka je sporna zbog činjenice da Nezavisni odbor ne može imenovati kandidate na ovu poziciju nego ih isključivo predložiti Vlada HNK-a na usvajanje.

Ovaj zakonski propust kao i činjenica da sjednica Vlade HNK-a na kojoj bi se raspravljalo o imenovanju nije održana, nije bila sporna ministru MUP-a Slađanu Bevandi kao i tadašnjem predsjedniku Vlade HNK-a Denisu Lasiću da mimo svih zakonskih okvira postave Lasića na ovu poziciju. Ovim činom HDZ-a narušava interni politički dogovor sa SDA-om kojim je definisano da Ministar MUP-a i policijski komesar ne obnašaju osobe iz istog nacionalnog korpusa.

ilijalasicfotoklix

Ilija Lasić, foto klix.ba

Kršenje zakonske procedure imenovanja u slučaju Ilije Lasića u junu 2017. godine dobio je i svoj sudski epilog. Kantonalni sud u Mostaru u sudijskom sastavu Jasenka Bašić predsjednik vijeća, Azra Šunje i Gordana Belović kao članovi vijeća donose presudu kojim se utvrđuje da su HNK Vlada i MUP proveli nezakoniti proceduru izbora policijskog komesara. Sud u presudi nalaže razrješenje Lasića s pozicije i provođenje zakonske procedure imenovanja u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Ko je nadležan za izvršenje presude

Presuda Kantonalnog suda u Mostaru nakon nešto više od godinu dana nije provedena. Ministar MUP-a HNK Slađan Bevanda iz HDZ-a naglašava da sud nije direktno razriješio Lasića nego je to naložio tuženim Vladi, Kantonu i MUP-u. Prema njegovim riječima MUP nije imenovao Iliju Lasića.

„Obzirom da u tom trenutku nije postojalo Neovisno povjerenstvo, a Ministarstvo unutarnjih poslova nije mjerodavno voditi postupak smjene, izbora ili imenovanja policijskog komesara, pripremili smo Informaciju o presudi Županijskog suda Mostar i uz zahtjev za sazivanje žurne sjednice dostavili je Vladi HNŽ. Dana 07.09.2017. godine Vlada HNŽ je razmatrala točku dnevnog reda: Informacija o presudi Županijskog suda Mostar sa prijedlogom mjera, ali su ministri iz reda bošnjačkog naroda napustili sjednicu, tako da rasprava po ovoj točci do danas još nije okončana.“

Bevanda smatra da MUP samostalno ne može provesti presudu, jer prema presudi tuženi su dužni razriješiti Iliju Lasića sa funkcije komesara, te provesti i okončati zakonitu proceduru izbora policijskog komesara sukladno odredbama članka 19a do 19g Zakona o unutarnjim poslovima HNK.

„Dakle, ne može se presuda izvršavati parcijalno, jedan dio, razriješenje, izvršiti, a drugi dio presude, provođenje procedure, zanemariti. Napominjemo da se ovdje radi o tužbi iz oblasti radnih odnosa privatnog tužitelja Amira Begića, koja je, istina, zbog svoje specifičnosti dobila veliku medijsku pozornost, ali postoji još više stotina pravomoćnih presuda po tužbama iz radnih odnosa uposlenika županijskih tijela uprave koje još nisu izvršene. Tužitelju uvijek stoji na raspolaganju postupak prinudnog izvršenja presude, a prema našim saznanjima tužitelj je putem svog odvjetnika taj postupak i pokrenuo.“

Razloge zbog kojih još uvijek nije izvršen proces prinudnog izvršenja tražili smo od nadležnog Opštinskog suda u Mostaru međutim, kako su nas obavijestili iz ove institucije predmet još uvijek ima status „otvoren“ te bez sudije koji je zadužen za rad po predmetu, nisu u mogućnosti davati informacije. Prema informacijama iz Opštinskog suda, nadležni sudija narednih pet sedmica je na godišnjem odmoru.

Iz Javnog kantonalnog pravobranilaštva su nas informisali da su sudsku presudu zaprimili 23.08.2017. godine, oko dva mjeseca nakon samog donošenja presude, te da su istu dostavili Neovisnom odboru za odabir i reviziju te MUP-u HNK-a.

„Vlada HNŽ/K je raspravljala o provedbi izreke presude na svojoj “žurnoj” sjednici održanoj dana 07.09.2018. godine (u roku određenom presudom), a ista je prekinuta nakon “stanke” zbog ne dolaska na nastavak sjednice, ministara iz reda SDA. Pitanje provođenja pravomoćnih sudskih presuda je u mjrodavnosti Vlade HNŽ/K, a provođenje ove presude je u mjerodavnosti Vlade HNŽ/K i  Neovisnog povjerensta/odbora za odabir i reviziju, te sve daljnje informacije o “vremenu provedbe” ove presude, možete dobiti od Ureda za odnose s javnošću HNŽ/K.“

Međutim predsjednik Vlade HNK Nevenko Herceg preko svog glasnogovornika nas je obavijestio da na ovu temu ne želi razgovarati.

vladahnk1

Slađan Bevanda, ministar unutrašnjih poslova HNK, Nevenko Herceg, premijer Vlade HNK i Ilija Lasić, komesar MUP-a HNK

Kako ga Vlada može razriješiti ako ga nije ni imenovala

Predsjednik kluba Bošnjaka u  Skupštini HNK-a  Ajman Šoše ističe da je u protekle četiri godine pitanje legalnosti Ilije Lasića na poziciji policijskog komesara u velikoj mjeri opterećivalo rad MUP-a. Također naglašava da Vlada ne može razriješiti Iliju Lasića obzirom da ga Vlada nije ni imenovala.

„Što se tiče provedbe presude ovdje nije potrebna nikakva odluka vlade jer Vlada nije imenovala komesara. Za provedbu presude jedino je nadležan ministar Bevanda da ga izvede iz radno pravnog statusa na isti način kako ga je i uveo. Presuda Kantonalnog suda je potvrdila sve navode koje su iznosili klubovi SDA i klub Bošnjaka u HNK-a. Nažalost, do provedbe presude nije došlo isključivo krivicom HDZ-a i ministra Slađana Bevande koji žele ovaj proces maksimalno umrtviti ali je to nemoguće jer je presuda Kantonalnog suda jasna. Također je Vrhovni sud odbio apelaciju Kantonalnog pravobranitelja u ovom predmetu, a općinski sud je odbio mjeru osiguranja za isplatu plata Iliji Lasiću iako isti sud dakle, Općinski sud Mostar, već duže vrijeme oteže postupak prinudnog izvršenja, a Lasiću mandat svakako ističe nakon godišnjih odmora. Ovakav tvrdokoran stav HDZ-a i ministra Bevande doveo je skoro do urušavanja sistema i opravdanog nezadovoljstva policijskih službenika kojima je  onemogućeno napredovanje u službi, kadeti se ne mogu primiti kao i mnogi drugi problemi.“

adnan

Adnan Faladžić, foto vlada HNK

Ministar finansija HNK Adnan Faldžić nakon vanredne sjednice Vlade HNK-a i analize presude Kantonalnog suda u Mostaru obustavlja isplatu plata Iliji Lasiću. Kao razloge navodi činjenicu da je presudom rečeno da je odluka Nezavisnog odbora kojom je Lasić uveden u radni odnos ništavna i nevažeća.

„U pravnoj terminologiji ako je nešto pravno ništavno znači da nikad nije ni postojalo. Po logici stvari Kantonalni javni pravobranilac bi se tada trebao retroaktivno baviti prethodnim periodom od tri godine koliko je čovjek radio na toj poziciji i donosio odluke. Nažalost, ovdje se ne ide u tom pravcu. Ovdje pravobranilac pravi reviziju državnom sudu i vidjelo se da to ide u smjeru da se ne pokušava to staviti kao problem nego se želi ustvari presuda prikazati problemom. Apsurdna situacija.“

Faladžić ističe da je u više navrata zvanično tražio od ministra MUP-a Bevande da uskladi obračunsku listu sa presudom.

„Simptomatično je što ministar Bevanda nije kao što je 2014. godine na osnovu odluke Nezavisnog odbora Lasića uveo u radni odnos, rekao nakon sudske odluke svojoj pravnoj službi da ga odjavi. Naprotiv, po mojim informacijama Bevanda pravnoj dostavlja dokument nakon pola godine. Mi prije obračuna plate i pravljenja rješenja o obustavi još jedanput zamolimo ministra Bevandu da uskladi obračunsku listu sa presudom Kantonalnog suda međutim, čovjek se još jednom ogluši. Mi u skladu sa Zakonom o budžetu bilo koji dokumet za koji smatramo da je nezakoniti, a poslan je na plaćanje, rješenjem možemo obustaviti.“

Adnan Faladžić naglašava da se odluke najviših kantonalnih instanci suda moraju poštovati, postavlja i pitanje odgovornosti obzirom da Lasić još uvijek donosi pravosnažne odluke.

„Ne možemo zažmiriti i reći nema veze. Država valjda stoji na nekim pravnim temeljima koji se moraju poštivati. Meni je iskreno žao. Ne radi se o nekom ličnom obračunu. Mi smo obustavili platu komesaru policije, a ne Iliji Lasiću. Jer nemoguće je izvršiti obračun plate kad ne postoji pravni akt za to. Takva situacija traje već 11 mjeseci ali nažalost, ta osoba još uvijek donosi neke odluke koje su pravosnažne. Moram naglasiti da je i Predsjednik vlade u prva tri mjeseca tražio da mu se dostavlja rješenje o obustavi i prvi mjesec je odlučio da neće potpisati plate ni za jednog uposlenika u Kantonu zbog situacije s policijskim komesarom. Međutim, kasnije je to normalno nastavilo teći.“

ajman-sose

Ajman Šoše, foto klix.ba

Ajman Šoše rješenje problema policijskog komesara vidi u imenovanju vršioca dužnosti i nastavku procesa izbora Nezavisnog odbora.

„Rješenje vidim u imenovanju v.d. komesara i otkočivanju procesa izbora nezavisnog odbora kako bi se raspisao konkurs i u zakonskoj proceduri imenovao novi komesar MUP-a HNK kao i ostala tijela potrebna za normalan rad i funkcionisanje kao što su Javno žalbeni biro i Policijski odbor. Jedino na taj način se funkcionisanje MUP-a HNK može vratiti u zakonske okvire i na taj način riješiti opravdano nezadovoljstvo policijskih službenika također i profesionalni standardi bi na taj način bili postavljeni u vrh prioriteta rada.“

Odbor je nezavisan samo se politika mora dogovoriti

Procedura za izbor i imenovanje Nezavisnog odbora pokrenuta je krajem septembra prošle godine da bi predsjednik Komisije za izbor i Imenovanje Boris Bošnjak iz HDZ-a blokirao ovaj proces prekidajući intervjue zbog obaveza odlaska na put.

U razgovoru za portal Tačno.net Boris Bošnjak nije želio komentirati proces izbora Nezavisnog odbora riječima „da bi bolje bilo da razgovaramo sa predsjednikom Županijskog odbora HDZ-a Ljubom Bešlićem”. Također, istakao je i da „Odbor jeste nezavisan i članovi nisu članovi političkih stranaka, međutim očito da se politika treba oko tih stvari dogovoriti“.

Predsjednik Županijskog odbora HDZ-a i Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić nije odgovarao na naše pozive.

aner zuljevic

Aner Žuljević, foto tacno.net

Aner Žuljević zastupnik SDP-a u skupštini HNK naglašava da su posljedice ovakve situacije zabrinjavajuće. Također postavlja pitanje uloge kantonalnog Tužilaštva.

„Posljedice su vrlo zabrinjavajuće, jer na ovaj način vi u segmentu sigurnosti šaljete poruku nepoštivanja pravosudnih institucija. Žalosno je da imamo situaciju u kojoj se osporava implementacija sudske presuda od strane MUP-a HNK. Međutim, zabrinjava me pasivna uloga Tužilaštva koje bi trebalo po službenoj dužnosti pokretati neke stvari štiteći dignitet pravosudnih institucija od političke anarhije. Postavlja se pitanje kakav je motiv da neko dolazi na posao 12 mjeseci i ne prima platu. Ovakvo ponašanje samo potvrđuje da je aktuelni komesar faktički politički vrlo zavisan u smislu njegovog ponašanja, a bojim se i finansiranja. Postavlja se pitanje i neovlaštenog pristupa sigurnosnim i povjerljivim informacijama koje fiktivni komesar danas ima zloupotrebom pozicije uz političko mentorstvo.“

DENGA

Dennis Gratz, foto dg

Pravnik Dennis Gratz smatra da se sudske odluke moraju poštovati bez obzira na političke implikacije i okolnosti.

„U ovom slučaju pravnih dilema nema. Presuda je jasna i srazmjerno predmetu raspravljanja adekvatno obrazložena. Činjenica da se ova presuda ne primjenjuje, ukazuje na stepen samovlašća i podrivanja institucija pravosuđa u HNK. Postoje organi koji su pozvani da sankcioniraju ovakve antidemokratske pojave i izvrše presudu.“

HDZ neće odustati od pozicije policijskog komesara

Naš izvor iz struktura HDZ-a ističe da bez obzira što Iliji Lasiću mandat završava u oktobru ove godine HDZ neće odustati od pozicije policijskog komesara. Prema njegovim riječima u ovom trenutku uslove za konkurs za poziciju policijskog komesara u okviru MUP-a HNK, čin glavnog inspektora imaju samo Bošnjaci Ramiz Hasić, Amir Begić i Mirsad Subašić.

U tom kontekstu objašnjava i odluku predsjednika Vlade Nevenka Hercega koja nije prošla na sjednici vlade 19. jula. Ovom odlukom pokušalo se staviti privremeno izvan snage primjena članka 3. Uredbe o činovima policijskih službenika HNK u svrhu realizacije Odluke o davanju saglasnosti MUP-u za školovanje i prijem kadeta u radni odnos.

odluka nevenko herceg

Prema njegovim riječima eventualnim odobravanjem ove odluke kojom se kadeti raspoređuju na radna mjesta, kasnije može doći do zloupotreba u samom MUP-u kako bi određene osobe u konačnici mogle proći interne konkurse te tako konkurisati na poziciju policijskog komesara.

Nepoštivanje zakonskih procedura kao i odluka najviših sudskih instanci i to upravo od strane najodgovornijih za provedbu zakona, izvršne vlasti u HNK stvorili su ambijent pravne anarhije u kojem zadatak policije nije prevashodno zaštita života i imovine, javnog reda i mira već ispunjavanja stranačkih naredbi.

Po svemu sudeći ovakva situacija će se nastaviti i nakon odlaska Ilije Lasića sa pozicije policijskog komesara.

*Tekst je proizveden u okviru medijskog pool-a Mreže ACCOUNT (Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva)

Predrag Blagovčanin
Autor 25.7.2018. u 10:18